İcra Takibine İtiraz Süresinin Kaçırılması | Ankara Avukat

Konu: İcra Takibine İtiraz Süresinin Kaçırılması

İcraya İtiraz Kaç Günde Nereye Nasıl Yapılır?

icra avukatları

İcraya İtiraz Kaç Günde Nereye Nasıl Yapılır? İcraya Nasıl İtiraz Edilir? icraya itiraz etmenin yolu, icra kararının çıktığı ve yürütüldüğü icra müdürlüğüne giderek, itirazını sözlü ya da yazılı şekilde beyan etmektir. Tebliğin eline geçmesinin ardından, 7 gün içerisinde itiraz edebilecek olan borçlu, bu itiraz süresini geçerli bir sebepten dolayı geçirmişse, mahkeme kararıyla itiraz süresini uzattırabilmektedir. Ancak bunun için kanıtlanabilir bir sebep sunması gerekmektedir. Borçlu kişi, tebliğ kağıdının eline geçmesinin ardından, 7 gün içerisinde icra müdürlüklerine giderek, itirazını sözlü veya yazılı şekilde beyan etmelidir. Bu süreç içerisinde gerçekleştirilen itirazın ardından, icraya itiraz işlemi gerçekleşmiş olur ve icra takibi durdurulur. Ancak icranın…

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır? | Hakkında icra takibi açılmış olan ve bunun yaşanmasından dolayı borçlu sıfatını kazanmış olan kişiler icra takiplerine karşı itiraz haklarını ellerinde tutmaktadırlar. Borçlu kişiler kendilerine tebliğ edilmiş olan ödeme emirleri karşısında borcun hiçbir zaman var olmadığı, borcun süresinin sona erdiği, zaman aşımı…

İcra Takibine İtiraz

İcra Takibine İtiraz

İcra Takibine İtiraz İcra emrinde; alacaklı ve borçlunun ve varsa mümessillerinin adları ve soyadları ile şöhret ve yerleşim yerleri hükmü veren mahkemenin ismi ve hükmolunun şeyin neden ibaret olduğu, ilamın tarih ve numarası ve icra mahkemesinden ya da istinaf ya da temyiz ya da iadei muhakeme yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılması…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri