İflasın Ertelenmesi | Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras Avukatları Ankara

Ankara Avukat

ANASAYFA

Konu: İflasın Ertelenmesi

İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları

İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları

İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları İstinaf yoluna başvuran davacı vekili; tasfiye memuru olarak atanan …’un ihyasına karar verilen şirkete karşı açılmış olan iflas davasının asli müdahili olduğunu, asli müdahil talebi ile vermiş olduğu dilekçesinde iflas talebinin reddini ve bu olmadığı takdirde iflasın ertelenmesine karar verilmesini talep ettiğini…

İflasın Ertelenmesi Kararı

İflasın Ertelenmesi Kararı

İflasın Ertelenmesi Kararı Şirket vekilinin ekte sunulan iyileştirme projesine göre mali durumun iyileştirilmesi mümkün olduğundan iflasın ertelenmesine karar verilmesi, karar verilinceye kadar İİK nunu 179/a maddesinde belirtilen koruma tedbirlerine derhal karar verilerek borca batıklığın tespiten ve İİK nun 179. maddesi gereğince şimdilik bir yıl süre ile iflasın…

İflas Ertelemeye Sil Baştan Düzenleme

İflas Ertelemeye Sil Baştan Düzenleme İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YOLDA! İflas ertelemeye bağlı olarak yapılan yolsuzluklar ve dolandırıcılıkların önüne…

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

Telefon WhatsApp