İhtarname Örneği | Ankara Avukat

Konu: İhtarname Örneği

İşçinin İşverene İhtarname Çekmesi Örneği

İşçinin İşverene İhtarname Çekmesi Örneği

İşçinin İşverene İhtarname Çekmesi Örneği İşçi Alacağı İhtarname Örneği İşçinin çalışmış olduğu işyerinde yaşamış olduğu sorunlar olan, fazla mesai, mobbing, işçi alacakları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, haksız fesih gibi nedenler olabilmektedir. İşçi bu alacaklarını resmi yolda işverene haklarını bildirmek ve alacaklarını talep etmek için…

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi hakkında örnek yargı kararları aşağıda yer verilmiştir. Arsası üzerine yapılan inşaatın 5-6 yıl önce yapıldığı, yapı ve iskan ruhsatı alındığı, mimari projeye uygun yapıldığına göre, davacı şirketin arsası üzerine kuyu temel kazısı yapması, inşaat süresinin ve maliyetin artmasına bağlı olarak davalılar tarafından komşuluk hukukuna bağlı olarak zarar vermediği, Nitekim davalıların inşaatı davacılardan önce yapılıp bitirildiğine göre, davacı şirketin yukarıda yapılan açıklamalar ışığında davalılardan kendi inşaatına yaptığı kuyu temel kazısı bedeli ve inşaatın süresine bağlı olarak maliyet bedelini davalılardan talep etme hakkı bulunmadığı” nedenleriyle davacının istinaf başvurusunun esastan reddine.

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenlerle İşverence Feshi

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenlerle İşverence Feshi

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenlerle İşverence Feshi Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH SEBEPLERİ NELERDİR Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli nedene dayanmaksızın feshedildiğini ileri sürerek feshin…

İhtarname Nedir Nasıl Çekilir

İhtarname Nedir Nasıl Nerede Çekilir?

İhtarname Nedir Nasıl Nerede Çekilir? | Noterlik Kanunu’ nun 98. Maddesinde “Her türlü hukuki işlemlerde muhatap olan kişinin sözleşme, kanun,örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber edilmesi için yapılan işlemlere ihtarname denir ” şeklinde açıklanmıştır. İhtarnamenin amacı, vakanın hukuki sürece taşınmasından önce, hak sahibinin…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri