İlamsız İcra Takibine İtiraz İptali | Ankara Avukat

Konu: İlamsız İcra Takibine İtiraz İptali

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi | İcra Takiplerine diğer bir deyişle tebliğ edilmiş Ödeme emirlerine yapılacak itirazlar, borca konu olan İcra Takibi türüne göre değişkenlik gösterir. Her icra Takibi türü için farklı olarak yapılması gereken itirazlar, aşağıda açıklanmıştır. İlamsız İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır? İlamsız İcra Takiplerinde Ödeme Emri’…

İlamsız İcra Takibine İtiraz

İlamsız İcra Takibine İtiraz

İlamsız İcra Takibine İtiraz | İlamsız İcra Takibi Nedir? İcra işlemleri ilamlı icra şeklinde gerçekleşebileceği gibi aynı zamanda ilamsız icra takipleri için de gerçekleşebilmektedir. İlamsız icra yoluna giderek takip işlemini gerçekleştirmek ancak para ve teminat alacakları söz konusu olduğunda ortaya çıkmaktadır. Takip yolunu değerlendiren alacaklı kişinin…

İcra Takibine İtiraz

İcra Takibine İtiraz

İcra Takibine İtiraz İcra emrinde; alacaklı ve borçlunun ve varsa mümessillerinin adları ve soyadları ile şöhret ve yerleşim yerleri hükmü veren mahkemenin ismi ve hükmolunun şeyin neden ibaret olduğu, ilamın tarih ve numarası ve icra mahkemesinden ya da istinaf ya da temyiz ya da iadei muhakeme yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılması…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri