İş Akdinin İşçi Tarafından Feshi | Ankara Avukat

Konu: İş Akdinin İşçi Tarafından Feshi

İş Akdinin Sebepsiz Feshi – Haksız Fesih

İş Akdinin Sebepsiz Feshi - Haksız Fesih

İş Akdinin Sebepsiz Feshi – Haksız Fesih İşveren Hangi Durumlarda Sözleşmeyi Haklı Olarak Feshedebilir. Detaylı Açıklamak gerekirse, Yasa koyucu, iş hukuku çerçevesinde fesih hakkını düzenlerken, feshin sebebine göre sınıflandırmada bulunmuştur. Bu sınıflandırmaya göre, daha hafif nedenler olarak nitelendirilen durumların varlığında, ister işveren ister işçi…

İş Akdinin Feshi Nedenleri ve Fesih Bildirimi

İş Akdinin Feshi Nedenleri ve Fesih Bildirimi

İş Akdinin Feshi Nedenleri ve Fesih Bildirimi | Bir çalışanın iş akdi sona erdirilecekse, bu sona ermenin çalışana bildirilmesine iş akdi fesih bildirimi denilmektedir. Fesih süreleri aşağıdaki belirtildiği gibidir: *İşçinin işi altı aydan az sürmüş ise fesih süresi, bildirimin ilgili tarafa yapılmasından başlanarak iki hafta sonra olmaktadır. *İşçinin iş süresi…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri