İş Davaları Basit Yargılama Usulü | Ankara Avukat

Konu: İş Davaları Basit Yargılama Usulü

Haksız Olarak İşten Çıkarılma

Haksız Olarak İşten Çıkarılma

Haksız Olarak İşten Çıkarılma, Haksız Olarak İşten Çıkarılma Dilekçesi, Haksız Olarak İşten Çıkarılma İftira, Haksız Olarak İşten Çıkarılma Davası, Haksız Olarak İşten Çıkarma Davası Dilekçesi. Haksız yere işten çıkarılma durumlarında, işçilerin birden fazla yasal hakları bulunur. Haksız ve haklı fesih ile ilgili durumlar, İş Kanunu’nda açıklanmıştır. Buna göre, kişiler artık daha fazla birlikte çalışmak istemediklerine dair karar almışlarsa, bu haklı fesih olarak tanımlanır ancak, işveren işçiyi bir sebep göstermeksizin, işten çıkarıyorsa, işçinin bu konu dahilinde uygulayabileceği yaptırımlar yer alır.

Toplu İşten Ayrılma Çıkarma Davaları Şartları

Toplu İşten Ayrılma Çıkarma Davaları Şartları

Toplu İşten Ayrılma Çıkarma Davaları Şartları Sendika özgürlüğü Anayasaca güvence altına alınan sosyal ve klasik temel haktır. Anayasa madde ikideki ifadesini bulan “sosyal devlet ilkesinin gerçekleşmesine aracı olur. Anayasanın 51. maddesinin incelenmesinden de sendika özgürlüğünün klasik ve en önemlisi sosyal bir temel hak olduğu ortaya çıkmaktadır. Anılan…

İş Davaları Fazla Çalışma Tanık

İş Davaları Fazla Çalışma - Tanık - Hesaplama

İş Davaları Fazla Çalışma – Tanık -Hesaplama İş davalarında Fazla çalışma ücretlerinin hesaplanması, ve hakkaniyet indirimini açıklayan karar aşağıda verilmiştir. Somut olayda, davacının müdür olduğunu, çalışma gün ve saatlerini kendisinin ayarlamadığını, davacının amirinin genel müdür olduğunu beyan etmişlerdir. Davacının yetki ve sorumluluklarının…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri