İş Davaları | Ankara Avukat

Konu: İş Davaları

Haksız Olarak İşten Çıkarılma

Haksız Olarak İşten Çıkarılma

Haksız Olarak İşten Çıkarılma, Haksız Olarak İşten Çıkarılma Dilekçesi, Haksız Olarak İşten Çıkarılma İftira, Haksız Olarak İşten Çıkarılma Davası, Haksız Olarak İşten Çıkarma Davası Dilekçesi. Haksız yere işten çıkarılma durumlarında, işçilerin birden fazla yasal hakları bulunur. Haksız ve haklı fesih ile ilgili durumlar, İş Kanunu’nda açıklanmıştır. Buna göre, kişiler artık daha fazla birlikte çalışmak istemediklerine dair karar almışlarsa, bu haklı fesih olarak tanımlanır ancak, işveren işçiyi bir sebep göstermeksizin, işten çıkarıyorsa, işçinin bu konu dahilinde uygulayabileceği yaptırımlar yer alır.

Toplu İşten Ayrılma Çıkarma Davaları Şartları

Toplu İşten Ayrılma Çıkarma Davaları Şartları

Toplu İşten Ayrılma Çıkarma Davaları Şartları Sendika özgürlüğü Anayasaca güvence altına alınan sosyal ve klasik temel haktır. Anayasa madde ikideki ifadesini bulan “sosyal devlet ilkesinin gerçekleşmesine aracı olur. Anayasanın 51. maddesinin incelenmesinden de sendika özgürlüğünün klasik ve en önemlisi sosyal bir temel hak olduğu ortaya çıkmaktadır. Anılan…

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi İptali

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi İptali

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi İptali | İSTİNAF SEBEPLERİ: Karara karşı taraflardan davalı tarafça istinaf yoluna başvurulmuş, istinaf dilekçesinde özetle; davacı ile davalı şirket arasında imzalanan ve yerel mahkeme dosyası kapsamında bulunan sözleşme içerikleri incelendiğinde sözleşmelerin tanzim ve bitiş tarihleri belli olduğunu, bu nedenle belirsiz…

İşçi Tazminat Hakları İşçi Tazminatları

İşçi Tazminat Hakları İşçi Tazminatları

İşçi Tazminat Hakları İşçi Tazminatları | A. KIDEM İHBAR TAZMİNATI B. FAZLA MESAİ ÜCRET ALACAĞI C. YILLIK İZİN ÜCRET ALACAĞI D. MAAŞ ALACAĞI DAVASI İŞÇİ TAZMİNAT DAVALARI İLE İLGİLİ YARGATAY KARARI İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDENMEMESİ NEDENİYLE FESHİ – ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞAN DAVACI – DAVANIN…

İş Davası İstinaf ve Temyiz Süresi

İş Davası İstinaf ve Temyiz Süresi

İş Davası İstinaf ve Temyiz Süresi | İş Mahkemelerinde, ilk kademe diğer mahkemelerde olduğu şekilde. Kesin nitelikli hükümlerin haricinde bulunan hükümlere karşı istinaf kanun yoluna başvurulabilmesi mümkün olur. Para ile değerlendirilmesi söz konusu olmayan dava ve işler ile ilgili olarak verilen kararlar dışında, miktar ya da değeri 3.110 TL’yi aşmayan davalar ile…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri