İş Kanunu Kıdem Tazminatı Hesaplama | Ankara Avukat

Ankara Avukat

Konu: İş Kanunu Kıdem Tazminatı Hesaplama

İş Kanunu Kıdem Tazminatı

İş Kanunu Kıdem Tazminatı

İş Kanunu Kıdem Tazminatı İşveren işçiyi her zaman haklı nedenlere dayanarak işten çıkarmaz. Hatta işçi çoğu zaman işverenin gazabına uğrar ve bu nedenle mağdur olur. Kanun koyucu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında koruma altına almaya çalıştığı işçinin menfaatine ilişkin hükümler oluşturmaya gayret etmiştir. İşçinin korunması için meydana…

İş Kanunu Davaları

İş Kanunu Davaları

İş Kanunu Davaları TAZMİNAT DAVASI – İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET – DAVACININ AYNI İŞ KAZASINDAN DOLAYI TESPİT EDİLEN SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANLARI ARASINDA AÇIK ÇELİŞKİ BULUNDUĞU – ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİNDEN SONRA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Davacının aynı iş kazasından dolayı tespit edilen sürekli iş göremezlik oranları arasında açık çelişki…

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

Telefon WhatsApp