İşe Gelmeme Tutanağı | Ankara Avukat

Konu: İşe Gelmeme Tutanağı

İşe Gelmeme İhtar Tutanağı İhtarnamesi

İşe Gelmeme İhtar Tutanağı İhtarnamesi

İşe Gelmeme İhtar Tutanağı İhtarnamesi Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi halinde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim…

İşe Gelmeme Tutanağının Geçerliliği

İşe Gelmeme Tutanağının Geçerliliği İşçinin Talebi : iş akdini haklı nedenle sona erdirmiş olup, kıdem tazminatına hak kazandığını, yine ödenmeyen Mayıs ve Haziran aylarına ait 2 aylık ücret alacağı ile yıllık izin ücreti alacağı bulunduğunu belirterek, fazla haklarını saklı tutup; HMK.109.md.sine istinaden kısmi dava olarak 10.000,00 TL kıdem tazminatı, 50,00 TL yıllık izin ve 50,00 TL.ücret alacakları toplamı: 10.100,00 TL.nin hakkın doğum tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. İşverenin Talebi : İş akdi işverenliği tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedeniyle feshedilen davacının kıdem tazminatına hak kazanmasının söz…

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi | 4857 Sayılı İş Kanunu, işçi işveren haklarının karşılıklı olarak düzenlendiği kanundur. İşverenlerin işçilere karşı sorumlulukları bulunduğu gibi, işçilerinde işverene karşı sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukların kanuni düzenlemesi ve anlaşmazlıklar halinde ne türlü yaptırımlarla karşılaşılacağı İş Kanunu…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri