İşe İade Davası Dilekçe Örneği | Ankara Avukat

Konu: İşe İade Davası Dilekçe Örneği

Hangi Durumlarda İşe İade Davası Açılabilir?

Hangi Durumlarda İşe İade Davası Açılabilir

Hangi Durumlarda İşe İade Davası Açılabilir? İş Kanunu gereğince işçiye sağlanan iş güvencesi kesin ve sınırsız değildir. İş Hukuku’nca hangi şartlar altında olursa olsun işveren, birlikte çalışmak istemediği işçi ile çalışması yönünde zorunlu olmadığı gibi mecbur da bırakamaz. Hangi Durumlarda İşe İade Davası Açılabilir? Böyle bir durumda işveren bir işçi ile çalışmak istemiyorsa, gerekli şartlar yerine getirilerek haklı fesih hakkı varsa işçinin iş akdine son verebilir. Bunun dışında İşveren tüm tazminat haklarını ödeyerek ve ikale sözleşmesi ile sonlandırabilir. Bunların dışında işçi, haksız olarak hizmet akdine son verilmesi durumunda arabuluculuk başvuru yapar, anlaşma olmaması halinde iki hafta içinde iş mahkemesine işe…

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

İşe İade Davası Nasıl Açılır konusuna giriş yaparken işe iadenin amacı İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi, yapılan iş akdinin içeriğini ve işçi ile işveren arasındaki çıkan uyuşmazlıkları, sorunları adaletli bir şekilde çözmeye çalışan kanun koyucu İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında birden fazla kanun…

İşe İade Davaları

İşe İade Davaları

İşe İade Davaları İşe iade davası açabilmek için işçilerin 30 işçiden daha fazla işçi çalıştıran bir iş yerinde çalışması ve işçinin altı aylık kıdeminin bulunmasının dışında aynı zamanda belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışması, dava öncesi arabulucuya bir ay içinde başvurup, uzlaşma olmamış ise işe iade davasının açılması için yeterli…

İşe İade Davası Sonuçları

İşe İade Davası Sonuçları

İşe İade Davası Sonuçları 5221 sayılı İş Kanunu çerçevesinde Türkiye’ de iş dünyasında hem işçinin hem de işverenin haklarının korunması ve iş dünyasının adil biçimde düzenlenmesi hedefleniyor. Bu çerçevede de hem işverenin hem de işçinin olası hak kayıpları durumunda yasal hakları ile söz konusu kaybedilmiş olan haklarını geri alabilme veya tazmin…

İşe İade Nasıl Olur?

İşe İade Nasıl Olur?

İşe İade Nasıl Olur? | Modern yüzyıl iş dünyası koşulları çerçevesinde hem işverenlerin hem de işçilerin haklarının güvence altına alınabilmesi, güvenliklerinin sağlanabilmesi gibi hususlar dolayısı ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de İş Kanunu uygulamaları bulunmaktadır. İş Kanunu ile birlikte Türkiye’de işverenlerin ve…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri