İşe İade Davası Tazminatı | Ankara Avukat

Konu: İşe İade Davası Tazminatı

Hangi Durumlarda İşe İade Davası Açılabilir?

Hangi Durumlarda İşe İade Davası Açılabilir

Hangi Durumlarda İşe İade Davası Açılabilir? İş Kanunu gereğince işçiye sağlanan iş güvencesi kesin ve sınırsız değildir. İş Hukuku’nca hangi şartlar altında olursa olsun işveren, birlikte çalışmak istemediği işçi ile çalışması yönünde zorunlu olmadığı gibi mecbur da bırakamaz. Hangi Durumlarda İşe İade Davası Açılabilir? Böyle bir durumda işveren bir işçi ile çalışmak istemiyorsa, gerekli şartlar yerine getirilerek haklı fesih hakkı varsa işçinin iş akdine son verebilir. Bunun dışında İşveren tüm tazminat haklarını ödeyerek ve ikale sözleşmesi ile sonlandırabilir. Bunların dışında işçi, haksız olarak hizmet akdine son verilmesi durumunda arabuluculuk başvuru yapar, anlaşma olmaması halinde iki hafta içinde iş mahkemesine işe…

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

İşe İade Davası Nasıl Açılır konusuna giriş yaparken işe iadenin amacı İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi, yapılan iş akdinin içeriğini ve işçi ile işveren arasındaki çıkan uyuşmazlıkları, sorunları adaletli bir şekilde çözmeye çalışan kanun koyucu İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında birden fazla kanun…

İşe İade Davası Kıdem İhbar Tazminatı

İşe İade Davası Kıdem İhbar Tazminatı

İşe İade Davası Kıdem İhbar Tazminatı İş kanunu ile belirlenmiş haklar dâhilinde, usulsüz bir şekilde işten çıkartılan işçi, açacağı işe iade davası ile işine geri alınmasını isteyebilir. İşçi haklarının korunması ve haksız yere işsin kalmanın önüne geçmek adına oluşturulmuş bu yasada işçilerin sıkıntıya düşmemeleri ve haklarının korunması…

İşe İade Davaları

İşe İade Davaları

İşe İade Davaları İşe iade davası açabilmek için işçilerin 30 işçiden daha fazla işçi çalıştıran bir iş yerinde çalışması ve işçinin altı aylık kıdeminin bulunmasının dışında aynı zamanda belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışması, dava öncesi arabulucuya bir ay içinde başvurup, uzlaşma olmamış ise işe iade davasının açılması için yeterli…

Feshin Geçersizliği ve İşe İade

Feshin Geçersizliği ve İşe İade

Feshin Geçersizliği ve İşe İade | İş sözleşmesinin geçerli fesih sebepleri içerisinde olduğunu kanıtlamak iş kanununa göre işverene verilmiştir. İşveren iş sözleşmesinin haklı fesih yükümlülüğünü yerine getirirken iş kanunda belirtilen şekil şartlarına uyması, içerik yönünden de haklı geçerli sebeplere dayandırması gerekmektedir. Ayrıca bildirilen fesih…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri