İşe İade Davası | Ankara Avukat

Ankara Avukat

Konu: İşe İade Davası

İşe İade Davaları

İşe İade Davaları

İşe İade Davaları İşe iade davası açabilmek için işçilerin 30 işçiden daha fazla işçi çalıştıran bir iş yerinde çalışması ve işçinin altı aylık kıdeminin bulunmasının dışında aynı zamanda belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışması, dava öncesi arabulucuya bir ay içinde başvurup, uzlaşma olmamış ise işe iade davasının açılması için yeterli…

Emeklilik Kıdem Tazminatı İşe İade Davası

Emeklilik Kıdem Tazminatı İşe İade Davası

Emeklilik Kıdem Tazminatı İşe İade Davası Fesih nedenine göre mahkemece işe başlatmama tazminatının davacının sekiz aylık ücreti tutarında belirlenmesi doğru bulunmamıştır. Zira işverenin fesihte kötü niyetli davrandığı kanıtlanmadığı gibi davalı işveren aksine emekliliğe hak kazanan işçilerin iş sözleşmelerini fesih yoluna gitmiştir. Bu tazminatın fesih…

Toplu İşten Çıkarma ve İşe İade Davası

Toplu İşten Çıkarma ve İşe İade Davası

Toplu İşten Çıkarma ve İşe İade Davası Toplu işten çıkarma ve işe iade davası örnek davada verilen kararda, fabrikasında 410 gönüllü işçi ….. ‘nin talebi üzerine Temmuz ayına kadar geçici süre ile …..işyerine kaydırılmıştır. Feshin kaçınılmazlığı yönünden ve işverenle sendika ile yapılan mutabakata göre davacının …..işyerinde görev tanımına ve…

İşe İade Davası

İşe İade Davası | Kanun koyucunun koyduğu hükümler ile işçiyi işverene karşı koruduğunun söyleyebiliriz. Bu davada da kanun koyucu işçiyi korumaktadır. İş sözleşmesinin iş kanunu içerisinde yer alan bir sebebe dayandırılmaksızın işçiyi işten çıkarması durumunda kanunun işçi lehine hareket eden işine dönmesi için açabileceği davaya denir. Bu davalara ait…

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

Telefon WhatsApp