İstihkak Davası Ne Demek? | Ankara Avukat

Konu: İstihkak Davası Ne Demek?

İcra Hukuku, İstihkak, Menfi Tespit, Alacak Nedir Ne Demek?

İcra Hukuku, İstihkak, Menfi Tespit, Alacak Nedir Ne Demek?

İcra Hukuku, İstihkak, Menfi Tespit, Alacak Nedir Ne Demek? Menfi Tespit Davası Ne Demek? Menfi tespit davası kısaca, borçlu olan kişinin söz konusu borcunu ödemeden önce borçlu olmadığının ispatı için açılan davalardır. Bu tip davalarda herhangi bir hak ya da hukuki ilişki bulunmamaktadır. Sadece maddi borcun var olup olmadığının tespiti için açılmaktadır. İcra takibinden önce ya da takip sırasında menfi tespit davası açılabilmektedir. İstihkak Davası Ne Demek? İstihkak davası, herhangi bir mal veya hak üzerinde istihkak iddiasının olması durumlarında uyuşmazlığın ortadan kaldırılması için istihkak davası açılabilmektedir. Kelime anlamı olarak hak kazanma, hak etme vb. anlamlara gelmektedir. Bu doğrultuda bir mal…

İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur?

İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur?

İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur? | Hacizli olan bir mala istihkak davası açılmasında hacizli olan mal borçlunun elinde bulunması durumunda İcra ve İflas Kanunun 97’nci maddesi gereği üçüncü şahıs davayı alacaklıya karşı açacaktır. Ancak malın üçüncü şahsın elinde olması durumunda davayı alacaklının İcra ve İflas Kanunun 99’uncu maddesi gereğince üçüncü…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri