İstihkak Davası Nerede Açılır? | Ankara Avukat

Ankara Avukat

Konu: İstihkak Davası Nerede Açılır?

İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır?

İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır?

İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır? | İstihkak Davası Nasıl Açılır ya da İstihkak Davası Nerede Açılır sorusu davanın öneminden kaynaklanmaktadır. Kendisine istihkak isteğinde bulunmak imkânı verilmemiş olan üçüncü şahıs, haczedilen şey ile ilgili ya da satılıp da bedeli henüz alacaklıya verilmemişse bedeli ile ilgili, hacze ıttıla tarihinden itibaren yedi…

İstihkak Davası Nasıl Açılır?

İstihkak Davası Nasıl Açılır?

İstihkak Davası Nasıl Açılır Üçüncü kişi,takibin ertelenmesi veya devamına ilişkin mahkeme kararının kendisine tefhim veya tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde aynı mahkemede istihkak davası açılır.Bu süre içinde dava açılmadığı takdirde üçüncü kişi,haciz koyduran alacaklı istihkak iddiasından vazgeçmiş sayılır ve alacaklı o malın satılmasını…

İstihkak Davası İstihkak Davaları

İstihkak Davası İstihkak Davaları

İstihkak Davası İstihkak Davaları İstihkak davası dilekçe örneği, İstihkak davası haciz, istihkak davası açma süresi, istihkak davası süre, istihkak davası nedir, hacizde istihkak davası, istihkak davaları, istihkak davası cevap dilekçesi, başlıkları sayabiliriz. İİK 97/a maddesi gereğince bir taşınır malı elinde bulunduran kimse onun maliki sayılır. Borçlu ile…

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Miras Sebebiyle İstihkak Davası | Miras İstihkak Davası Hangi Durumda Açılır? Miras sahibi olan kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yaşamı boyunca terekesi olarak değerlendirilebilecek mallarının mirasçılar arasında paylaştırılması gerçekleştirilmektedir. Bu işlem sırasında malların bir kısmına sahip olmuş olsa bile eğer mirasçılıkta hak sahibi olup kendi…

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

Telefon WhatsApp