Miras Hukuku | Ankara Avukat

Konu: Miras Hukuku

Çocuğu Olmayan Kişilerin Mirasları Kime Kalır?

Çocuğu Olmayan Kişilerin Mirasları Kime Kalır?

Çocuğu Olmayan Kişilerin Mirasları Kime Kalır? Çocuğu olmayan bir kişinin vefat etmesi halinde miras kişinin eşine veya sağ olması halinde anne ve babasına kalmaktadır. Miras hukukunda bir kişinin ölümü halinde mirası hayatta olan yakınlarına kalmaktadır. Çocuğu olmayan kişilerin mirası ise değişken olmakla birlikte başta eşine ve anne, babasına kalmaktadır. Ancak, herkesin aile tablosunda farklılıklar olacağı için bu konuda net bir karar varmak söz konusu değildir. Ölümün gerçekleşmesinin ardından ortaya çıkan mirasın sahipleri üç kademe olarak incelenmektedir. Buna göre mirastan yararlanmak için yapılan incelemelerde; 1. Derece Mirasçılar: Kişin altsoyudur. (çocukları, torunları, torunlarının çocukları vb.) 2. Derece Mirasçılar: Kişinin üstsoyudur. (anne, baba,…

Muris Muvazaası İle İlgili Yargıtay Kararları

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Hakkında Bölge Adliye Mahkemesi Kararı. Muris Muvazaası İle İlgili Yargıtay Kararları. Tapu iptali ve tescili davasına ilişkin yerel mahkemenin vermiş olduğu karar davacı vekili tarafından istinaf başvurusuyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne yönlendirilmiştir. Tekirdağ 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin vermiş olduğu nihai karar, Yüksek Mahkeme tarafından incelendi ve aşağıdaki gibi karar verildi. Muris Muvazaası Davasında Davacı Vekilinin İddiaları Davacı vekili yetkili ilk derece mahkemesine sunmuş olduğu dilekçede, Tekirdağ ili sınırları içinde bulunan 870 ile 1113 parsellerinin davacı ve davalıların murisi olan babalarına aitken, davaya konu olan 879 parseli davalı oğluna, 1113 parseli de diğer…

Babam Öldü Miras Nasıl Paylaşılır?

Babam Öldü Miras Nasıl Paylaşılır?

Babam Öldü Miras Nasıl Paylaşılır? | Vefat eden kişinin mirasçılarına bıraktığı hak ve yükümlülere miras denir. Varisler, miras bırakan kişinin vefatı ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar. Yani borçları da alacakları da kabul etmiş olur. Miras Nedir? Kanunda ön görülen haller saklı kalmak kaydıyla mirasçılar, miras bırakan kişinin sahip…

Miras Hukukuna Göre Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

Miras Hukukuna Göre Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

Miras Hukukuna Göre Yasal Mirasçılar Kimlerdir? | Ölen kişinin yani murisin veya miras bırakanın haklarının ve taşınır ya da taşınmaz malvarlıklarının borçları ile birlikte kanunun öngördüğü kişilere hiçbir hukuki işlem gerektirmeden intikal etmesine miras denir. Miras hukukunda temel 3 kavram bulunmaktadır. Bunlar muris yani mirası bırakan, ölen kişi, tereke murisin…

Miras Davaları Ankara

Miras Davaları Ankara

Miras Davaları Ankara Miras Hukuku ve Miras Davaları Hakkında Sorular Eşliğinde Kısa ve Gerekli Bilgiler Kanun koyucunun Türk Medeni Kanunun 4. Kitabında hüküm altına aldığı miras hukuku günümüzde de kişilerin birbiri arasında uyuşmazlıklara neden olduğu hukuk dallarından biridir. Kanun koyucu adaleti temin etmek ve kimsenin hak kaybına uğramaması için birtakım…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri