Mirastan Mal Kaçırma | Ankara Avukat

Konu: Mirastan Mal Kaçırma

Muris Muvazaası İle İlgili Yargıtay Kararları

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Hakkında Bölge Adliye Mahkemesi Kararı. Muris Muvazaası İle İlgili Yargıtay Kararları. Tapu iptali ve tescili davasına ilişkin yerel mahkemenin vermiş olduğu karar davacı vekili tarafından istinaf başvurusuyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne yönlendirilmiştir. Tekirdağ 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin vermiş olduğu nihai karar, Yüksek Mahkeme tarafından incelendi ve aşağıdaki gibi karar verildi. Muris Muvazaası Davasında Davacı Vekilinin İddiaları Davacı vekili yetkili ilk derece mahkemesine sunmuş olduğu dilekçede, Tekirdağ ili sınırları içinde bulunan 870 ile 1113 parsellerinin davacı ve davalıların murisi olan babalarına aitken, davaya konu olan 879 parseli davalı oğluna, 1113 parseli de diğer…

Mirastan Yoksun Bırakma ve Mal Kaçırma

Mirastan Yoksun Bırakma ve Mal Kaçırma

Mirastan Yoksun Bırakma Mal Kaçırma | Mirastan mal kaçırmak amacıyla bağış sözleşmesi olduğunu ve bu işlemin şekil noksanlığı nedeniyle geçersiz olduğunu, görünürdeki satış işleminin ise tarafların gerçek iradelerini yansıtmadığından iptal edilmesi gereken bir işlem olduğunu, Ayrıca satış işleminin muvazaalı olması nedeniyle ve muvazaalı işlemin iptaline…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri