Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat | Ankara Avukat

Konu: Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat

Muris Muvazaası İle İlgili Yargıtay Kararları

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Hakkında Bölge Adliye Mahkemesi Kararı. Muris Muvazaası İle İlgili Yargıtay Kararları. Tapu iptali ve tescili davasına ilişkin yerel mahkemenin vermiş olduğu karar davacı vekili tarafından istinaf başvurusuyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne yönlendirilmiştir. Tekirdağ 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin vermiş olduğu nihai karar, Yüksek Mahkeme tarafından incelendi ve aşağıdaki gibi karar verildi. Muris Muvazaası Davasında Davacı Vekilinin İddiaları Davacı vekili yetkili ilk derece mahkemesine sunmuş olduğu dilekçede, Tekirdağ ili sınırları içinde bulunan 870 ile 1113 parsellerinin davacı ve davalıların murisi olan babalarına aitken, davaya konu olan 879 parseli davalı oğluna, 1113 parseli de diğer…

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat Muvazalı işlem her zaman Tapu iptal sebebidir. Tapunun iptal edilmesi ise tamamen muvazaanın ispatı gerekmektedir. Kız çocuklarının geri planda kalması ise genellikle mirastan mal alamamaları sonucunu doğurur şöyle ki; – Baba vefat etmeden tüm mallarını tapuda satış ya bağış göstererek erkek çocuklarına devreder, – Ya da anne ya…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri