Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz Talebi | Ankara Avukat

Konu: Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz Talebi

Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz

Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz

Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz | Poliçe elinden iradesi dışında çıkan kişi, ödeme veya hamilin yerleşim yerinde bulunan asliye ticaret mahkemesinden, muhatap kişinin poliçeyi ödemesinden menedilmesini isteyebilir. Mahkeme ödemeden menetme kararında, muhataba vade gelmesiyle poliçe bedelini tevdi etmeye izin tanır ve tevdi yerini de gösterir. Ayrıca çek ödemesinde…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri