Sağlık Hukuku Tazminat Davaları:

İlkay Hukuk Bürosu > Konu"Sağlık Hukuku Tazminat Davaları"

Sağlık Hukuku Tazminat Davaları, Sağlık hukukuna dayanak olarak belirlenen Hasta Hakları Yönetmeliği, Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Hukuku hükümlerince, hekimlerin sorumlulukları tanımlanmıştır.

Hekimlerin, doktorları ve diğer sağlık çalışanlarının tıbbi uygulamalarından, zarar gören hastalar sağlık tazminatı haklarına sahiptir. Tıbbi müdahale sonrasında oluşacak zararın söz konusu olmadığı durumlarda hekimler için herhangi bir sorumlulukta bahsetmek söz konusu değildir.

Hukuki açıdan bakıldığında sağlık tazminatı olarak nitelendirilebilecek maddi ve manevi tazminatlar olmak üzere iki tazminat türü mevcuttur.

Sağlık Hukuku Tazminat Davaları belirlenmesi için hukuki süreçler sağlık hukuku mahkemelerinde görülürken; bu alanda ihtisaslaşmış mahkemeler Türkiye’de yoktur. Sağlık hukukuna ilişkin davalar asliye hukuk mahkemelerinde, idari mahkemelerde ve tüketici mahkemelerinde görülmektedir.

Hastaların yaşayabileceği mağduriyetler nedeniyle oluşacak maddi zararlar, tıbbi müdahale esnasında ya da sonrasında meydana gelebilir. Maddi zararlarda hastaların yoksun kalma tazminatları çeşitli yöntemlerle hesaplanır.

Manevi sağlık tazminatı davaları ise yanlış tıbbi müdahale sonrasında hastaların bedenen ve ruhen yaşanan acı ve kederin tazmin edileceği davalardır.

Maddi Sağlık Hukuku Tazminat davaları sadece hastanın kendisi tarafından açılabilirken, manevi tazminat ise hastanın kendisi ya da kişinin ölümü sonrasında hasta yakınları tarafından açılabilir.

Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tazminat Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Sağlık Hukuku Avukatları Ankara

Sağlık Hukuku Avukatları Ankara

Sağlık Hukuku Avukatları Ankara | Sağlık davalarında maddi ve manevi tazminat türleri yapısal olarak çok karmaşık ve izlenilmesi gereken yollarında komplike olmasına sebebiyet verir. Sağlık davalarında oluşan hata ve kusurlar farklı kanunlar kapsamına girebilir. Bu durum mağdur kişinin haklarını koruyabilmesi adına uzun uğraşlar vermesine sebep olabileceği gibi, bu...

Devamını Oku