Şirket Alacakları Faturaya Dayalı İcra Takibi | Ankara Avukat

Konu: Şirket Alacakları Faturaya Dayalı İcra Takibi

Şirket Alacakları Davası

Şirket Alacakları Davası

Şirket Alacakları Davası *Kambiyo senetleri (çek,senet,poliçe), fatura vs. alacakların icra ve iflas yoluyla takibi *Borçlunun malvarlığının araştırılması, istihbarat çalışma yapılması *Tahliye, itirazın kaldırılması, istihkak, ihalenin feshi, kıymet takdirine itiraz, haczedilemezlik itirazı ve diğer icra davaları *Taahhüdü ihlal, ticareti terk, malvarlığının…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri