Şirket Alacakları İcra Takibi | Ankara Avukat

Konu: Şirket Alacakları İcra Takibi

Şirket Alacakları Davası

Şirket Alacakları Davası

Şirket Alacakları Davası *Kambiyo senetleri (çek,senet,poliçe), fatura vs. alacakların icra ve iflas yoluyla takibi *Borçlunun malvarlığının araştırılması, istihbarat çalışma yapılması *Tahliye, itirazın kaldırılması, istihkak, ihalenin feshi, kıymet takdirine itiraz, haczedilemezlik itirazı ve diğer icra davaları *Taahhüdü ihlal, ticareti terk, malvarlığının…

Şirket Alacaklarının Tahsili

Şirket Alacaklarının Tahsili

Şirket Alacaklarının Tahsili konusu ile ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Şirket Alacaklarının Tahsili Avukat ile takip edilmesi meydana çıkacak hukuki anlaşmazlıklar olan, İcra takibi, icra takibine itiraz, itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davalarında ispat, davanın kazanılması ve ilerlemesinde…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri