Şirket Hukuku | Ankara Avukat

Ankara Avukat

Konu: Şirket Hukuku

Şirket Devri Temlik Sözleşmesi Örneği

Şirket Devri Temlik Sözleşmesi Örneği

Şirket Devri Temlik Sözleşmesi Örneği hazırlanmadan önce Şirket Devri Nasıl Yapılır konusundan bahsetmemiz gerekmektedir. Şirketlerin, hisselerinin devri, noterlikçe düzenlenecek Şirket Devri Sözleşmesi ile yapılır. Şirket hisse devirleri ve temlik sözleşme ile noterlikçe yapılır. Hisse devir şartlarından en önemli unsur, şirket…

Şirket Alacakları Davası

Şirket Alacakları Davası

Şirket Alacakları Davası *Kambiyo senetleri (çek,senet,poliçe), fatura vs. alacakların icra ve iflas yoluyla takibi *Borçlunun malvarlığının araştırılması, istihbarat çalışma yapılması *Tahliye, itirazın kaldırılması, istihkak, ihalenin feshi, kıymet takdirine itiraz, haczedilemezlik itirazı ve diğer icra davaları *Taahhüdü ihlal, ticareti terk, malvarlığının…

Şirket Birleşme ve Devralma

Şirket Birleşme ve Devralma

Şirket Birleşme ve Devralma – Anonim Şirket Davaları 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında bulunan hükümler çerçevesinde anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ve diğer üst düzey yöneticilerin, şirket tüzel kişiliği, ortakları ve şirketin alacaklılarına ilişkin olarak sözleşmeden ve haksız eylemlerden kaynaklı olarak ortaya çıkan hukuki yükümlülükleri…

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

Telefon WhatsApp