Taahhüdü İhlal Davası Nasıl Düşer? | Ankara Avukat

Konu: Taahhüdü İhlal Davası Nasıl Düşer?

Ödeme Şartının İhlali

Ödeme Şartının İhlali

Ödeme Şartının İhlali Borçlu tarafından, alacakların satışına ilişkin talep öncesinde borcunu aksatmadan ve düzenli şekilde ödeme konusunda taahhütte bulunur ve ilk taksiti satış öncesinde hemen vermesi durumunda icra uygulaması yürürlüğü durdurulmaktadır. Borçludan ideal oranda malın haczedilmiş olunması ve her taksitin borcun dörtte biri oranındaki miktardan az…

Taahüdü İhlal Davası Davaları Nasıl Açılır?

Taahüdü İhlal Davası Davaları Nasıl Açılır?

Taahüdü İhlal Davası Davaları Nasıl Açılır? | Günümüz toplumunda yer alan pek çok borçlu mevcuttur. Pek çok kişi aldığı borcu zamanında ödeyememekte ve kredi kartı, banka kredici, senet borçları ve çek borçları gibi ödenemeyen pek çok borç mevcuttur. Alacaklılar ise ödemeleri zamanında yapılmadığından dolayı icra mahkemelerine başvuruyorlar. İcraya…

İcra Taahhüdü İhlal Davası

İcra Taahhüdü İhlal Davası

İcra Taahhüdü İhlal Davası Borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik…

Taahhüdün İhlali Davası Şartları Cezası ve İnfazı

Taahhüdün İhlali Davası Şartları Cezası ve İnfazı

Taahhüdün İhlali Davası Şartları Cezası Ve İnfazı | Sıkça sorulan sorulardan biri de, bireylerin ödemekle yükümlü oldukları borcu ödeyememeleri ve icra dairesinin de haczedecek bir malvarlığı değeri bulamaması, ya da bulsa bile bunların borcu ödeyecek kadar olmaması durumunda borçlunun hapse girip girmeyeceği sorusudur. Hemen belirtelim ki, Türkiye Cumhuriyeti…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri