Toplu İşten Çıkarma İş Kanunu | Ankara Avukat

Ankara Avukat

Konu: Toplu İşten Çıkarma İş Kanunu

Toplu İşten Ayrılma Çıkarma Davaları Şartları

Toplu İşten Ayrılma Çıkarma Davaları Şartları

Toplu İşten Ayrılma Çıkarma Davaları Şartları Sendika özgürlüğü Anayasaca güvence altına alınan sosyal ve klasik temel haktır. Anayasa madde ikideki ifadesini bulan “sosyal devlet ilkesinin gerçekleşmesine aracı olur. Anayasanın 51. maddesinin incelenmesinden de sendika özgürlüğünün klasik ve en önemlisi sosyal bir temel hak olduğu ortaya çıkmaktadır. Anılan…

Toplu İşten İşçi Çıkarma

Toplu İşçi Çıkarma Toplu İşten Çıkarma Şartları

Toplu İşçi Çıkarma Toplu İşten Çıkarma Şartları Madde 24 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 15.08.2002 RG NO: 24847 KANUN NO: 4773/5) (KOD 2) (KOD 1) İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri ve işin gerekleri sonucu topluca veya bir ay içinde toplam en az on işçinin iş akdini feshetmek istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile işyeri sendika…

Toplu İşten Çıkarma ve İşe İade Davası

Toplu İşten Çıkarma ve İşe İade Davası

Toplu İşten Çıkarma ve İşe İade Davası Toplu işten çıkarma ve işe iade davası örnek davada verilen kararda, fabrikasında 410 gönüllü işçi ….. ‘nin talebi üzerine Temmuz ayına kadar geçici süre ile …..işyerine kaydırılmıştır. Feshin kaçınılmazlığı yönünden ve işverenle sendika ile yapılan mutabakata göre davacının …..işyerinde görev tanımına ve…

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

Telefon WhatsApp