Velayet Davasında Çocuğun Dinlenmesi | Ankara Avukat

Konu: Velayet Davasında Çocuğun Dinlenmesi

Velayetin Değiştirilmesi Davası 2020

Velayetin Değiştirilmesi Davası 2020

Velayetin Değiştirilmesi Davası 2020, Velayet Davası Nasıl Açılır? Velayetin değiştirilmesi davası kavramı, velayetin kaldırılması hukuki uygulamasıyla karşılaştırılması gereken bir husustur. Nitelim bu konularla ilgili olarak esas alınan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 183. maddesinde velayetin değiştirilmesine ilişkin düzenlemeler yer alırken, yine aynı kanunun 348. maddesinde ise velayetin kaldırılmasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir. Dolayısıyla bu iki hukuki uygulama her ne kadar tabir edilmesi bakımından benzerlik gösterse de hukuki prosedürlerin gereklilikleri ve de sonuçları bakımından birbirinden oldukça faklı iki işleme işaret etmektedir. Velayetin Değiştirilmesi Davası 2020 Bu yazımızda; yazımızın başında bahsettiğimiz gibi ilgili kanunun 183. maddesi ile düzenlenen hususlarla ilgili olarak…

Anlaşmalı Velayet Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Velayet Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Velayet Davası Nasıl Açılır? Anlaşmalı velayet davası açmak, müşterek çocuğun velayetine sahip olan tarafın karşı tarafla anlaşmalı bir şekilde velayetin değiştirilmesinin talep edildiği aile hukuku davaları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümlere göre düzenlenen velayet hususu, birtakım usul ve esaslara tabi olarak gerçekleştirilmektedir. Bu yazımızda “Anlaşmalı velayet davası nasıl açılır?” sorusunun yanıtlarına ilişkin detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Velayet; yaşı küçük olan yani kanunlar nezdinde henüz reşit olarak tanımlanabilecek yaşa ulaşmamış olan çocuğun kişilikleri ve malları üzerinde anne veya babalarının sahip oldukları görev, yetki ve hakların bütününü kapsamaktadır. Velayet hakkı ilgili kanunda…

Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Beyanı

Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Beyanı

Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Beyanı Velayet hakkının kimde kalacağına ilişkin davalarda mahkemeler tarafından basit yargılama usullerine uyularak bir süreç yürütülür. Velayet haklarına ilişkin davalarda görevli mahkeme statüsüne sahip olan mahkemeler aile mahkemeleri olmaktadır. Eğer kişilerin bulunduğu yerleşim yerinde aile mahkemesi bulunmuyorsa asliye hukuk…

Velayet Davası Nasıl Açılır?

Velayet Davası Nasıl Açılır? | Velayet davasında önemli olan somut olaydır, davada kesin ve tek bir kriter ile belirlemek mümkün değildir. Bu nedenle Velayet davasında asıl olan velayete konu olan çocuğun menfaatlerini kimin daha iyi koruyacağıdır. Ayrıca çocuğun ihtiyaçlarının (maddi ve manevi) nasıl kimin daha iyi karşılayacağı, çocuğun hangi tarafa ruhsal ve…

Velayet Davasında İspat – Velayet Davasında Deliller

velayet-davasinda-tanik-ispat

Velayet Davasında Tanık İspat Hukuk davalarında Tanık dinlenmesi ve tanık delilinin kullanılması belirli bir usule göre düzenlenilmiştir. Bu düzenleme ; HMK’nın 240/2 maddesinde tanık gösterme şekli düzenlenmiş ve “Tanık gösteren taraf, tanıkdinletmek istediği vakıayı ve dinlenilmesi istenen tanıkların adı ve soyadı ile tebliğe elverişli adreslerini içeren listeyi…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri