Yetki İtirazı İcra Hukuk | Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras Avukatları Ankara

Ankara Avukat

ANASAYFA

Konu: Yetki İtirazı İcra Hukuk

İcrada Yetki İtirazı İcra Takiplerinde Yetki İtiraz

İcrada Yetki İtirazı İcra Takiplerinde Yetki İtiraz

İcrada Yetki İtirazı İcra Takiplerinde Yetki İtiraz | İcra takiplerinde alacaklının takip isteği üstüne borçlu dinlenilmeden kendine ödeme isteği gönderilir. Ancak borçluya gönderilen ödeme emrinden ardından borca ve kimi durumlarda yetkiye ve imzaya itiraz etme imkanı tanınmıştır. Takip sırasında alacaklı ve borçlunun takip işlemleri hakkında bilgi sahibi olması ve…

İcra Yetki İtiraz

İcra Yetki İtiraz

İcra Yetki İtiraz İlamsız Takiplerdeki Genel Yetki Kuralları: Borçlunun, MK gereğince (m. 19-22) ikametgahı (yerleşim yeri) sayılan yerdeki icra dairesi genel yetkili icra dairesidir. Yani, her “ilamsız takip” hakkında, başka “kesin yetki hükmü” bulun­madıkça- borçlunun takip tarihindeki ikametgahının bulunduğu yer icra dairesisinde yapılabilir. Ancak, alacaklı…

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

Telefon WhatsApp