Yetki İtirazı:

İlkay Hukuk Bürosu > Konu"Yetki İtirazı"

Yetki İtirazı – Davada Yetki İtirazı Nasıl Yapılır?

Yetki İtirazı - Davada Yetki İtirazı Nasıl Yapılır?

Yetki İtirazı - Davada Yetki İtirazı Nasıl Yapılır Yetki İtirazı Nedir,Yetki İtiraz Süresi Örnek Karar, Yargıtay Dairesinin Yargı Yeri Belirlenmesi kararı varken ilk derece mahkemesinin buna uymayıp yeniden yetkisizlik kararı vermesinin mümkün olmadığı ve HMK'nun 23/2 maddesi gereğince ilk derece mahkemesinin Yargıtay kararıyla bağlı olduğu gözetilerek istinaf...

Devamını Oku

Senette Oynama ve Sahtecilik Suçu

UYAP İcra Hukuk Mahkemesi Dava Türleri

Uyap İcra Hukuk Mahkemesi Dava Türleri Alacak (Kira Alacağı) Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) Amme Alacağı Takibinde İhalenin Feshi Borçtan Kurtulma Davası Haczedilemezlik Şikayeti Hisseli Malın Satış Şekli İcra Takibine İtirazın Kaldırılması İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz) İcra Takibine İtiraz İcra Emrine İtiraz İhalenin Feshi İhale İle...

Devamını Oku