Atla

Konut Dokunulmazlığının İhlal


Konut Dokunulmazlığının İhlal

Konut Dokunulmazlığının İhlal

Konut Dokunulmazlığının İhlal

Konut Dokunulmazlığını ihlal etmek hangi nedene bağlı olursa olsun suç kapsamındadır. Bu tür eylemler " Hürriyete Karşı Suçlar " kapsamında değerlendirilir ve Türk Ceza Kanunu' nun 116. Maddesi ile düzenlenmiştir. T.C. Anayasası'nın 21. Maddesi " konut dokunulmazlığı " başlığını detaylı olarak ele alır. Bu maddeye göre kimsenin konutuna herhangi bir şekilde girilemeyeceğini anayasal bir hak olarak tanımlar. Bahsi geçen konut, kamu düzeni, toplumsal güvenlik, sağlık nedenleri, genel ahlaki sebepler, suçun önlenmesi ve benzeri durumlarda yetkili bir makam tarafından verilmiş bir karar varsa bile, bu kararın uygulanmasını Hakim kararına vermiştir. Yetkili makamlar bu konuda bir karar almışsa ve hakim bu kararı onaylamazsa, ilgili karar 48 saat içerisinde düşer. Tüm bunların ışığında konut dokunulmazlığı, Anayasal bir haktır.

Konut Dokunulmazlığının İhlalinin Cezası Nedir

Konut dokunulmazlığının ihlali, yetkili merciler tarafından bile çok gerekmedikçe ve hakim onayı olmaksızın yapılamayan bir eylemdir ve bu eylemi işleyen herkes Türk Ceza Kanunu 116. Madde kapsamında bu suça ilişkin 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. Yanı sıra eylem gerçekleşirken meydana geliş şekli itibariyle kişinin hak ve özgürlüklerini sınırlandıran, başka olayların da vuku bulması, cezanın somut olayın gerçekliğine göre değişkenlik gösterir. Tehdit, şantaj, birden fazla kişiyle ve çeşitli aletler yardımıyla yapılan ihlal durumu, bir suç veya terör örgütünün adının kullanılması ve korkutmak amaçlı baskı oluşturulması, yaralama ve devamında cinayet gibi somut olayın gerçekliğini değiştiren diğer unsurlar, Türk Ceza Kanunu' nun da ki düzenlenme durumuna göre değerlendirilir ve ceza buna göre belirlenir. Türk Ceza Kanunu' nun 116. Maddesi

"özel kullanıma mahsus yerlerin huzuru ve güvenliğine ilişkin menfaatin korumasına"

yönelik olarak konut dokunulmazlığını ihlal eylemini inceler ve düzenler. Yanı sıra ortak hükümler kapsamında Türk Ceza Kanunu 119. Madde

"Silahla, Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, Birden fazla kişi tarafından birlikte, Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır."

Hükmü kullanılarak genel anlamda nitelikli olarak düzenlenir. Devamında eylemin gerçekleşmesi sırasında yaralama veya cinayet gibi şiddet olayları gerçekleşmişse, Dava Türk Ceza Kanunu' nun yaralama ve öldürme ile ilgili maddelerine göre incelenir ve cezai yaptırım bunların toplamına göre gerçekleşir. Bu türlü cezalar ağırlaştırılmış cezalar kapsamına girebilir. Türk Ceza Kanunu' nda 2005 yılında yapılan değişikliklerle, önceki kanunda tam olarak açıklanmamış olan işyeri ve konut eklentileri konusunda detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Buna göre bir doktor muayenehanesine izinsiz olarak girmek, konut ihlali suçu kapsamına girer. Önceki kanunda belirsizliklere sahip olan eklenti ve işyerleri konusu, günümüzdeki işlerliğiyle Konut dokunulmazlığı hakkını üst düzeyde korumaktadır.    

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sanık ... hakkında hırsızlık suçundan hüküm kurulurken eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 142/1-b,143/1 maddeleri uyarınca belirlenen 2 yıl 2 ay hapis cezasından, aynı Kanun'un 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılması sırasında 1 yıl 9 ay 20 gün yerine hesap hatası sonucu 21 ay 20 gün hapis cezasına ve konut dokunulmazlığını bozma suçundan hüküm kurulurken eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 116/4,119/1-c maddeleri uyarınca belirlenen 2 yıl hapis cezasından, aynı Kanun'un 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılması sırasında 1 yıl 8 ay yerine hesap hatası sonucu 16 ay hapis cezasına hükmedilmesi suretiyle eksik ceza tayini aleyhe temyiz olmadığından bozma sebebi yapılmamış,5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının uygulanmasının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür. 

Sanık hakkında daha önce 18/01/2012 tarihinde erteleme yapılmaksızın hapis cezalarına hükmedildikten sonra hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğine göre, sanığın deneme süresinde yeniden suç işlemesi karşısında açıklanması geri bırakılan hükmün aynen açıklanmasına karar verilmesi gerektiği halde, ancak mahkemece CMK'nın 231/11. maddesi uyarınca kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanık hakkında koşullarının varlığı halinde cezanın ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar verilerek yeni bir mahkumiyet hükmü kurabilecekken, sanığın tekrar suç işlemesi durumunda açıklanması geri bırakılan hükmün aynen açıklanması dışında, bir imkan mahkemeye tanınmadığı gözetilmeden sanık hakkında hükmedilen hapis cezasını bu kez erteleyerek yazılı şekilde hüküm kurulması hususunun eleştiri konusu yapılması gerekmiştir.

Sanık hakkında kısa süreli hapis cezası verildiği, hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı, deneme süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi nedeniyle artık TCK'nun 50 maddesinin uygulama olanağı bulunmadığı halde, farklı gerekçeyle söz konusu maddenin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiş olması hususu eleştiri konusu yapılmıştır.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Konut Dokunulmazlığının İhlal - Yorum
  BATURHAN SERTDEMİR -
  12 Kasım 2016

  Konut Dokunulmazlığının İhlal Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • Konut Dokunulmazlığının İhlal - Yorum
  Denizhan -
  7 Aralık 2016

  Konut Dokunulmazlığının İhlal Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

  Cevapla
Yorum Bırak