Konut Kredisi Dosya Masrafı Nasıl Geri Alınır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Banka Dosya Masrafı İadesi  > Konut Kredisi Dosya Masrafı Nasıl Geri Alınır?

Konut Kredisi Dosya Masrafı Nasıl Geri Alınır?

Konut Kredisi Dosya Masrafı Nasıl Geri Alınır?

Konut Kredisi Dosya Masrafı Nasıl Geri Alınır

TÜKETİCİ KREDİSİ DOSYA MASRAFI NASIL GERİ ALINIR TAŞIT KREDİSİ DOSYA MASRAFI NASIL GERİ ALINIR

YARGITAY: DOSYA MASRAFI NASIL GERİ ALINMASI VE EKSPERTİZ ÜCRETİ

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2014/13869 Karar: 2014/12370 Karar Tarihi: 21.04.2014 ALACAK DAVASI – KONUT KREDİSİ NEDENİYLE KESİLEN BEDELLERİN TAHSİLİ İSTEMİ – EKSPERTİZ İŞLEMİNE İLİŞKİN ÖDENEN TUTARA İLİŞKİN BELGENİN VE EKSPERTİZ RAPORUNUN ONAYLI SURETİNİN TEMİN EDİLEREK KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU.

Davacı, davalı bankanın İ… Şubesinden kullanmış olduğu Konut kredisi nedeniyle kesilen haksız olarak kredi ödeme planı değişikliği ücreti, yeniden finansman ücreti, dosya masrafı, ipotek ücreti gideri olmak üzere toplam …TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı banka tarafından dava dışı değerleme şirketine ekspertiz işlemine ilişkin olarak ödenen tutara ilişkin belgenin ve ekspertiz raporunun onaylı bir suretinin temin edilerek sonucuna göre hüküm tesisi gerekir.

YARGITAY: DOSYA MASRAFI NASIL GERİ ALINIR

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2014/15188 Karar: 2014/14303 Karar Tarihi: 05.05.2014

ALACAK DAVASI – KULLANILAN KONUT KREDİSİ SIRASINDA DOSYA MASRAFI VE YAPILANDIRMA MASRAFI ADI ALTINDA KESİNTİ YAPILMASI – BANKA ŞUBESİNİN KENDİ İŞLEMLERİNDEN DOLAYI AÇILAN DAVADA BANKAYI TEMSİLE YETKİLİ OLDUĞU – DAVANIN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU

Dosya kapsamından davaya konu konut kredisinin davalı banka şubesince verildiği anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle davalı banka şubesinin kendi işlemlerinden dolayı açılan davada bankayı temsile yetkili olduğunun kabulü ile işin esasına girilerek hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Konut Kredisi Dosya Masrafı Nasıl Geri Alınır? | Sıkça Sorulan Sorular

HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ - KONUT KREDİSİ NEDENİYLE YAPILAN KESİNTİLER - TALEPLE BAĞLILIK KURALI - HÜKMEDİLEN TÜM ALACAK YÖNÜNDEN DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ İŞLETİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Dava, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptali istemine ilişkindir. Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. İhtarın söz konu olmadığı hallerde, tüketici hakem heyetine başvurulması halinde başvuru tarihi, dava açılması halinde ise dava tarihinde borçlunun temmerrüde düşürülmüş olacağının kabulü gerekir.

Bu kapsamda, faiz talebine konu … TL lik alacak miktarına, Tüketici Sorunları Hakem Heyetine müracaat tarihi itibariyle faiz işletilmesi, bakiye alacak miktarına ise taleple bağlılık kuralı gereği faiz işletilmeksizin hüküm kurulması gerekirken; aksine düşüncelerle, hükmedilen tüm alacak yönünden dava tarihinden itibaren faiz işletilmesi usul ve yasaya aykırı olup, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

1Soru

Avukata Soru Sor