Kötü Niyet Tazminatı İcra İnkar | Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras Avukatları Ankara

Ankara Avukat

ANASAYFA

Kötü Niyet Tazminatı İcra İnkar

Kötü Niyet Tazminatı İcra

Kötü Niyet Tazminatı İcra konusu, yapılan itirazların davada ortaya çıkan sonuçtur. İcra inkar tazminatında ki en önemli şart, itirazın iyi niyetli olup olmaması şartları irdelenir.

Kötü Niyet Tazminatı İcra İnkar Tazminatı

Kötü niyet tazminatı hangi hallerde talep edileceği, ilgili mahkemenin kötü niyet tazminatına hükmederken hangi hususları göz önünde bulundurduğu, hususlar önemlidir.

Kötü niyet tazminatı hakkında örnek kararlar incelendiğinde,

Borçlunun itirazının esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde, kötü niyeti veya ağır kusuru bulunduğu takdirde, alacaklının, alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edileceği belirtilmiş olup, alacaklının takipte en azından ağır kusurlu olduğu anlaşılmaktadır.

O halde, mahkemece, itiraz dilekçesindeki taleple bağlı kalınarak, alacaklının tazminat ile sorumlu tutulmasına karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Kötü Niyet Tazminatı İcra İnkar Tazminatı Yargı kararı

Başka bir örnek karar da ise, İlgili kanun hükmünde borçlunun itirazının esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde, kötü niyeti veya ağır kusuru bulunduğu takdirde, alacaklının, alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edileceği belirtilmiş olup, alacaklının takipte en azından ağır kusurlu olduğu anlaşılmaktadır.

O halde, mahkemece, itiraz dilekçesindeki taleple bağlı kalınarak, alacaklının tazminat ile sorumlu tutulmasına karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Kötü Niyet Tazminatı İcra İnkar Tazminatı Verilmesi Kararı

Kötü niyet tazminatı hakkında başka bir kararda, Davacının takibi kötü niyetli başlattığı ispatlanamadığından reddedilen miktar üzerinden aleyhinde kötü niyet tazminatı ödemesine karar verilmesi doğru olmamıştır. Ancak bu yanlışlığın giderilmesi tek başına yargılamayı gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması gerekir.

Menfi tespit davası reddedildiği takdirde şayet takip tedbir kararı ile durdurulmuş ise, davalı alacaklının alacağına geç kavuşması sebebiyle alacaklı lehine kötü niyet tazminatına hükmedilmesi gerekir.

Mahkemece icra dairesine yatan paranın davalı-alacaklı vekiline ödenmemesine ilişkin verdiği ihtiyati tedbir kararının infaz edildiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır.

Bu durumda ihtiyati tedbir kararının takip dosyasında infaz edildiği gözetilerek davalı alacaklı lehine kötü niyet tazminatına hükmedilmesi gerekirken mahkemece yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

1.223 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SOR

 

Telefon WhatsApp