Atla

Kötü Niyet Tazminatı Kötü Niyet Tazminatı İcra


Kötü Niyet Tazminatı Kötü Niyet Tazminatı İcra

Kötü Niyet Tazminatı Kötü Niyet Tazminatı İcra

Kötü Niyet Tazminatı Kötü Niyet Tazminatı İcra

Kötü Niyet Tazminatı Nedir, Kötü Niyet Tazminat kararı, Kötü Niyet Tazminatın İcraya Konulması

KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

Menfi tesbit ve istirdat davaları:

 • Madde 72 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 06.03.1965 RG NO: 11946 KANUN NO: 538/43) (YÜR. TAR.: 06.06.1965) (KOD 1)Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tespit davası açabilir.
 • İcra takibinden önce açılan menfi tespit davasına bakan mahkeme, talep üzerine alacağın yüzde on beşinden aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat mukabilinde, icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilir.
 • İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında ihtiyati tedbir yolu ile takibin durdurulmasına karar verilemez. Ancak, borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın yüzde on beşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini isteyebilir.
 • (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 25.11.1988 RG NO: 20000 KANUN NO: 3494/6) (KOD 2) Dava alacaklı lehine neticelenirse ihtiyati tedbir kararı kalkar. Buna dair hükmün kesinleşmesi halinde alacaklı ihtiyati tedbir dolayısıyla alacağını geç almış bulunmaktan doğan zararlarını gösterilen teminattan alır. Alacaklının uğradığı zarar aynı davada takdir olunarak karara bağlanır. Bu zarar herhalde yüzde kırktan aşağı tayin edilemez.
 • (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 25.11.1988 RG NO: 20000 KANUN NO: 3494/6) (KOD 2) Dava borçlu lehine hükme bağlanırsa derhal takip durur. İlamın kesinleşmesi üzerine münderecatına göre ve ayrıca hükme hacet kalmadan icra kısmen veya tamamen eski hale iade edilir. Borçluyu menfi tespit davası açmaya zorlayan takibin haksız ve kötü niyetli olduğu anlaşılırsa, talebi üzerine, borçlunun dava sebebi ile uğradığı zararın da alacaklıdan tahsiline karar verilir. Takdir edilecek zarar, haksızlığı anlaşılan takip konusu alacağın yüzde kırkından aşağı olamaz.
 • Borçlu, menfi tespit davası zımmında tedbir kararı almamış ve borç da ödenmiş olursa, davaya istirdat davası olarak devam edilir.
 • Takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek mecburiyetinde kalan şahıs, ödediği tarihten itibaren bir sene içinde, umumi hükümler dairesinde mahkemeye başvurarak paranın geriye alınmasını isteyebilir.
 • Menfi tespit ve istirdat davaları, takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabileceği gibi, davalının yerleşim yeri mahkemesinde de açılabilir. Davacı istirdat davasında yalnız paranın verilmesi lazım gelmediğini ispata mecburdur. İş hukuku dava ve tazminat hakkında geniş bilgi için göz atınız.

Yargıtay Kararı - Kötü Niyet Tazminatı Kötü Niyet Tazminatı İcra

11.Hukuk Dairesi Esas:  2011/201 Karar: 2011/619 Karar Tarihi: 24.01.2011

MENFİ TESPİT DAVASI - KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İSTEMİ - İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEBİLMESİ İÇİN TAKİBİN HAKSIZ OLMASI VE KÖTÜ NİYETLİ OLARAK YAPILDIĞININ İSPAT EDİLMESİ GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Olayda, davalı aleyhine, inkar tazminatına hükmedilebilmesi için, yaptığı icra takibinin haksız olması yeterli olmayıp aynı zamanda bu icra takibinin kötü niyetli olarak yapıldığının ispat edilmesi gerekir. Davacı borçlu tarafından davalının kötü niyetli olarak icra takibi yaptığı kanıtlanamamıştır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Kötü Niyet Tazminatı Kötü Niyet Tazminatı İcra - Yorum
  SELİMCAN ÇEÇEN -
  7 Ağustos 2016

  Kötü Niyet Tazminatı Kötü Niyat Tazminatı İcra Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

  Cevapla
 • Kötü Niyet Tazminatı Kötü Niyet Tazminatı İcra - Yorum
  BÜŞRA HACIOĞLU -
  31 Ekim 2016

  Kötü Niyet Tazminatı oranı nedir, ilk dilekçemde talep etmedim durum ne olur.

  Cevapla
 • Kötü Niyet Tazminatı Kötü Niyet Tazminatı İcra - Yorum
  BEKİR VAROL -
  18 Kasım 2016

  Kötü Niyet Tazminatı Kötü Niyet Tazminatı İcra Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

  Cevapla
Yorum Bırak