Atla

Mal Paylaşım Davası


Mal Paylaşım Davası

Mal Paylaşım Davası

Mal Paylaşım Davası

 • *Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer. Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.
 • * Eşlerin kişisel malları ile edinilmiş malları, mal rejiminin sona ermesi anındaki durumlarına göre ayrılır.
 •  *Eşlerden birine sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumlarınca yapılmış olan toptan ödemeler veya iş gücünün kaybı dolayısıyla ödenmiş olan tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumunca uygulanan usule göre ömür boyunca irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiyede o miktarda kişisel mal olarak hesaba katılır.
 • *Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir.
 • * Katılma alacağı ve değer artış payı ayın veya para olarak ödenebilir. Ayni ödemede malların sürüm değeri esas alınır; bir mesleğin icrasına ayrılmış birimler ile işletmelerin ekonomik bütünlüğü gözetilir. Katılma alacağının ve değer artış payının derhal ödenmesi kendisi için ciddi güçlükler doğuracaksa, borçlu eş ödemelerinin uygun bir süre ertelenmesini isteyebilir.Aksine anlaşma yoksa, tasfiyenin sona ermesinden başlayarak katılma alacağına ve değer artış payına faiz yürütülür; durum ve koşullar gerektiriyorsa ayrıca borçludan güvence istenebilir.

Aşağıda sayılanlar, edinilmiş mallara değer olarak eklenir

 1. *Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar,
 2. *Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler.

Dilekçe Örneği - Mal Paylaşım Davası

 • Mal Paylaşım Davası ilgili olarak aşağıda yazılan maddeler ışığıda detaylı hazırlanması gerekmektedir.
 1. Mahkemenin adı.
 2. Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
 3. Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
 4. Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
 5. Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.
 6. Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.
 7. İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.
 8.  Dayanılan hukuki sebepler.
 9.  Açık bir şekilde talep sonucu.
 10. Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.
 • Ayrıca dava dilekçesinde önemli kısımların eksik olması durumunda, hakim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde dava açılmamış sayılır .

MAL PAYLAŞIM DAVASI YETKİLİ GÖREVLİ MAHKEME

 • Mal Paylaşım Davasında yetkili mahkeme Aile Mahkemeleridir.
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Mal Paylaşım Davası - Yorum
  RAHİME YÜNGÜL -
  15 Ağustos 2016

  Mal Paylaşım Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

  Cevapla
 • Mal Paylaşım Davası - Yorum
  ÖZGE KERMEN -
  24 Ekim 2016

  Mal Paylaşım Davası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

  Cevapla
Yorum Bırak