Atla

Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır


Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır

Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır

Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır

Manevi Tazminat Davası  asliye hukuk mahkemelerinde açılır. Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

Manevi Tazminat Davasında Tazminat talebinde esas olan Kusurlu ve kanun dışı bir davranış sonucu zarar vermesi halinde verilen zararı karşılamak zorundadır.

Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır

Zarar kanunda yaptırımı olmasa dahi, ahlaka aykırı davranışı ilede başkasına zarar vermesi halinde de zararı karşılamak zorundadır. Kisilik haklarının zedelenmesinden zarar olmuş ise, manevi duygunun tatmini için manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini talep edebilir.

Manevi Tazminat Davası esnasında hakim, tazminat yerine başka karar yani kınama isteyebilir  ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir. Tazminat davası nasıl açılır konusu ile ilgili makalemize göz atabilirsiniz.

Maddi Manevi Tazminat Davası

Aldatma Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat

Evlilik durumunda eşler aralarında evlilik birliği kurmuş olur. Taraflar, evlilik birliğini beraber sağlamak, çocuklarını büyütme, eğitme sorumluluğu altındadırlar.

Bu evlilik süresince beraber aynı evde yaşayarak, hastalık da ve sağlık yan yana olmayı, birbirlerine sadık olmayı kabul etmişlerdir.  

Evlilik sürecinde bu davranışlar sonucu eşi küçük düşürücü, kişilik haklarını zedelemesi boşanma davalarında tazminat konusudur.

Kişilik Hakları Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat

Kisilik haklarının sarsılmasından zarar gören kişi, manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir. Hakim, tazminat yerine başka karar yani kınama isteyebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir. Tazminat talebi zarar görüldüğü tarihten itibaren 2 yıl ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak 10 yıldır.

Ayrıca ceza dava zaman aşımıda ayrıca hesaplanır.  Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir.

Haksız Şikayet Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat

Kisilik haklarının sarsılmasından zarar gören kişi, manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir . Hakim, tazminat yerine başka karar yani kınama isteyebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebili

Maddi Tazminat Davası Nasıl Açılır

Maddi manevi tazminat davasında, Kişiler maddi ya da manevi olarak bir kişi ya da kurum tarafından zarara uğratıldıklarını düşünüyorlarsa, maddi veya manevi ya da ikisi birden için tazminat Davası açma hakkına sahiptir.

Maddi manevi tazminat davasında,Kişinin gördüğü zararlar her zaman maddi nitelikte zararlar değildir. Maddi manevi tazminat davasında, Kişinin uğradığı zarar parayla ölçülebilir değeri olan bir zarar ise maddi zarar karşısında bulunulur.

Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır

Eğer kişinin uğradığı zarar parayla ölçülebilir değilse kişi manevi zarar görmüştür. Manevi zarara uğrama durumunda da yasalarımız manevi tazminat talep edilebileceğini hükmetmiştir.

Eğer konuyla ilgili özel bir düzenleme yok ise medeni ve borçlar kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde manevi tazminat talep edilebilir.

Bu konuda manevi zarar gördüğünü söyleyen şahsın kişilik haklarının yasalara aykırı bir saldırıcı sonucu zarara uğraması durumunda karşı taraftan manevi tazminat istenmesi söz konusudur.

Haksız fiil sonucu meydana gelen ya da sözleşmeye aykırılık sonucu meydana gelen zarar olması mühim değil. Maddi zararlar açısından üst sınır, şahsın uğradığı maddi zarar neyse odur. Hiçbir şahıs karşılaştığı zararı aşacak oranda maddi tazminata sahip olarak bu yöntemle zenginleşme yoluna gidemez. Buna karşın uğradığı zararın altında tazminatla yetinmek de isteyebilir.

Manevi tazminat davalarında da kişinin uğradığı zarar parayla ölçülecek türden olmadığı için, karşı tarafın ödeyeceği paranın miktarı konusunda güç de olsa hakim karar verir.

Bu konuda yasalar diyor ki manevi zararın miktar olarak tespit edilmesinde ne mağdur kişinin zarara uğramayı isteyecek kadar fazla miktarda tazminata karar verilmeli, ne de zarar veren kişi açısından caydırıcı olmayacak kadar düşük miktarda tazminata karar verilmelidir.

TAZMİNAT DAVASI - KAZANIN MEYDANA GELMESİNDE DAVALI SÜRÜCÜNÜN AĞIR KUSURLU OLDUĞU.

DAVACILAR DESTEĞİ HENÜZ ON ALTI YAŞINDA OLUP KAMYONUN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİĞİ - HÜKMEDİLEN MANEVİ TAZMİNAT TUTARLARININ AZ OLDUĞU

Yargıtay Kararları - Maddi Ve Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır

ÖZET: kazanın meydana gelmesinde davalı sürücü ağır kusurludur. Olayda davacılar desteği henüz 16 yaşında olup kamyonun altında kalarak hayatını kaybetmiştir. Olayın meydana geliş şekli, kusur oranı, olay tarihindeki paranın alım gücü gözetildiğinde hükmedilen manevi tazminat tutarlarının az olduğu görülmekle hükmün bozulması gerekmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Davalıların davacıların kardeşlerinin ölümüne sebebiyet verdikleri anlaşılmaktadır. Şu halde ölenin yakınlarının oluşan zararları nedeniyle hakkaniyet ölçüsünde ve olayın oluşuna göre uygun bir manevi tazminata hükmedilmelidir.

Anılan yön gözetilmeden davacıların manevi tazminat istemlerinin reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

İş kazası nedeniyle bedensel zarar gören kişi karşı taraftan tazminat talep edebilir. Daha Fazlası

Estetik ameliyatlarında tazminat davası, Daha Fazlası

Yaralanma ile sonuçlanan Trafik Kazalarından kaynaklı Tazminat Davası Daha Fazlası

ÖZET: Olay, davacıların yakınları olan .. tarihinde ...'in sevk ve idaresindeki özel otomobil ile giderken, bölünmüş yolun karşı tarafında giden otobüsün kontrolsüz girişi sonrası kamyonetin aynı istikamette yola kontrolsüz giriş yapan ...ne ait otobüsle çarpışması sonucu davacıların maddi manevi tazminat istemlerine ilişkindir. Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile davacılar lehine… TL’nin kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp, davacıya verilmesine.

Destekten yoksun kalma tazminatının kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp, davacıya verilmesine, cenaze giderinin yine aynı koşullarla davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp, davacıya verilmesine, davacılar ... ve ...'in fazlaya ilişkin istemleri ile davacılar ..., ..., ..., ...'in maddi tazminat istemlerinin ayrı ayrı reddine, davacı ... yönünden; eş için…TL, oğul Ayetullah için … TL, torunları yönünden … TL toplam … TL, gelini maktül ... için … TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp, davacıya verilmesi ile fazlaya ilişkin istemlerin reddine karar verilmiştir.

Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat talep edilmesi hakkındaki makale için Daha Fazlası.

Tıbbi Hata Tazminat Davaları hakkında makalede bilgi alabilirsiniz. Daha Fazlası


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır - Yorum
  ISITAN ÖMEROĞLU -
  5 Ağustos 2016

  Adalet önce devletten gelir.

  Cevapla
 • Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır - Yorum
  MİRAY ATAK -
  5 Ağustos 2016

  Allah, hak ve adaletle idare edenleri sever.

  Cevapla
 • Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır - Yorum
  EYÜPCAN NİŞANCI -
  6 Ağustos 2016

  Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir.

  Cevapla
 • Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır - Yorum
  ONURHAN GEL -
  7 Ağustos 2016

  Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler....

  Cevapla
 • Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır - Yorum
  YAPRAK ARITAN -
  12 Ağustos 2016

  Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

  Cevapla
 • Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır - Yorum
  MAİDE KILIÇ -
  30 Ağustos 2016

  Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

  Cevapla
 • Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır - Yorum
  Ananonim -
  22 Kasım 2016

  Ben .....ya garanti kapsamında ki telefonu mu gönderim bana sıvı teması var deyip 574 lira bedel talep ettiler sıvı temasına dair foto istediğimde benim cihazım ile alakası olmayan bir telefonun iç fotosunu çekip atmışlar ben onlara bu cihazın bana ait olmadığını mail yoluyla bildirdim onlar bana cihazınızın tamiri mümkün değil gelin alın dediler ben cihazı aldım çevremdeki bir teknik servis e baktırdım sadece ekran problemi olduğunu garanti nin karşılaması gerektiğini söyledi şimdi bu yaşadıklarımın tamamı kayıt altında ben hem tüketici hakem heyetine başvuracağım hemde bu süreçteki yıpranmama istinaden maddi manevi tazminat davası açacağım burada üst talep rakam diye bir şey varmı bunu öğrenmek istiyorum çünkü bana kalsa 100 bin lira gibi bir rakam talep edeceğim hayırlı günler

  Cevapla
 • Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır - Yorum
  Gülümse -
  17 Aralık 2016

  Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

  Cevapla
 • Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır - Yorum
  Yiğithan -
  1 Ocak 2017

  Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır Davanın şekli zamanı ve başarı olanağımız tam olarak nedir..

  Cevapla
 • Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır - Yorum
  Muhammed -
  16 Şubat 2017

  Askerlik gorevimi yaparken gataya ve etimesgut ask.hast.sevk edildim fakat birligim nedensiz olarak gitmeme izin vermedi burdurda.nasil tazminat davasi acabilirim tskya sizce?

  Cevapla
Yorum Bırak