Manevi Tazminat Davasında İspat Yükü

T.C. YARGITAY

19.Hukuk Dairesi

Esas:  2015/18394

Karar: 2016/8603

Karar Tarihi: 10.05.2016

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – DAVACININ TİCARİ İTİBARININ SARSILMIŞ OLDUĞUNU İSPAT EDEMEDİĞİ – MANEVİ TAZMİNATI GEREKTİRECEK VE SOMUT OLARAK AÇIKLANACAK HERHANGİ BİR DELİL SUNULMADIĞI – DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ – HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Davacının ticari itibarının sarsılmış olduğunu ispat edemediği, manevi tazminatı gerektirecek ve somut olarak açıklanacak herhangi bir delil sunulmadığı gerekçeleriyle ispat edilemeyen davanın reddine karar verildiğinden hükmün onanması gerekmiştir.(2709 S. K. m. 12, 17) (4721 S. K. m. 24) (818 S. K. m. 49)

 

Manevi Tazminat Davasında İspat Yükü