Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı

Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı

Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı

Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı, Yeni İş Kanunu çerçevesinde çalışanların ya da işverenlerin iş akdini feshetmeleri durumunda kesinlikle fesih işlemine konu ettikleri duruma ilişkin ispat gösterme yükümlülüğüne sahiptir. Bu nedenle de işverende bu kanuni zorunluluk gereği işçinin iş sözleşmesini belirli bir nedene dayandırması gerekmektedir.

Bu zorunluluk nedenleri incelendiğinde, en kolay yol, en çok başvurulan işçinin iş sözleşmesinin fesih nedenlerinden bir tanesidir. Yargıtay kararları işe gelmemek nedeniyle iş sözleşmesinin feshinde ise belirli kurallar ve şartlar getirmiştir.

Örnek bir kararda Mahkemece davacının tarihli şikâyet dilekçesinde iş yerinde aşçıbaşı olan .. kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunması nedeni ile şikâyet ettiği, müşteki sıfatı ile ifade verdiği, şikâyet dilekçesi ve kollukta alınan ifadesinden davacının hür iradesi dışında aşçıbaşı … bulduğu iş yerine yine onun yönlendirmesi ile gittiğinin açıkça anlaşıldığı, davalı tarafça sunulan… tarihli belgenin davacının işvereni, işveren vekili ve amiri durumunda olan kişilerce her zaman düzenlenmesi mümkün olan belgelerden olduğu,

Bir işçinin iş yerinden ayrılması ve işine gelmemesi hâlinde işveren tarafından bu durumun sebeplerinin iyi niyetle araştırılması, usulüne uygun devamsızlık tutanakları düzenlenerek ve işçiyi işe davet ederek şartların oluşması hâlinde de işverenin haklı fesih hakkını kullanması gerektiği,

Buna ilişkin hukuken geçerli tutanak ve belge bulunmadığı, davacının kendi isteği ile bir başka iş için işyerini terk ettiği kabul edilse bile ücret alacağı bulunduğundan kıdem tazminatı talep hakkı bulunduğunun da tartışmasız olduğu belirtilerek ve önceki gerekçe tekrarlanmak suretiyle direnme kararı verilmiştir. (Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı)

Yargıtay Kararı – Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – HAKLI BİR SEBEBE DAYANMAKSIZIN ARDI ARDINA İKİ İŞ GÜNÜ İŞE DEVAM ETMEME KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEDİĞİ – HİZMET AKDİNİN İŞVERENCE DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESHİNİN HAKSIZ OLUŞU – İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İSTEKLERİNİN KABULÜ GEREĞİ

ÖZET: Haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü işe devam etmeme koşulu somut olayda gerçekleşmemiş olup hizmet akdinin işverence devamsızlık nedeniyle feshi haksızdır. Davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin kabulü gerekir.

Mahkemece, davacının 01/03/2008-30/10/2013 tarihleri arasında çalıştığı, Eylül 2013 ayı ücret bordrosu nazara alındığında davacının en son brüt ücretinin 1.737,72 TL. olduğu, aylık 155,00 TL. yol ücreti ödendiği, en son 208,00 TL. aylık yemek ücreti karşılığı ticket verildiği,

İşe gelmeme tutanaklarının 30.10.2013 ve devamı tarihlerini içerdiği, bu tutanakların davacıya tebliği ile savunmasının alınmadığı ve iş bu davanın 31.10.2013 tarihinde açıldığı, iş akdinin 30.10.2013 tarihinde sonlandırıldığının sabit olduğu,

Bundan sonra tutulan devamsızlık tutanaklarına itibar edilemeyeceği, davalının ispat külfetini yerine getirmediği, iş akdinin davalı tarafça haksız ve bildirimsiz feshedildiği, davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı, tanık beyanlarında davacının fazla mesai yaptığı, fazla mesai ücretlerinin ödendiği ispat edilemediğinden davacının fazla mesai alacağı bulunduğu belirtilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor