Menkul Ve Gayrimenkul Haczi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Menkul Ve Gayrimenkul Haczi

Menkul Ve Gayrimenkul Haczi

Menkul Ve Gayrimenkul Haczi

Menkul Ve Gayrimenkul Haczi, Hayatta herkesin başından kötü zamanlar geçebilmektedir. Bu kötü zamanlardan bir tanesi de alınan borcun ödenemediği zamanlardır. Bu zamanlarda insanlar çok büyük sıkıntılar çekmektedir.

Borcun belirtilen süre içerisinde ödenememesi karşı tarafa çeşitli haklar verilmektedir. Çünkü borç ödenmesi gereken sürede ödenmiyorsa borcu veren kişide zor duruma düşmektedir.

Tabi bahsettiğimiz borçların yazılı belgeler ile desteklenmesi lazımdır. Aksi takdirde borç veren kişi herhangi bir talepte bulunamaz. Fakat eğer bir belge ile verdiğiniz borç parayı onaylıyorsanız ve ödenmesi gereken sürede paranız ödenmediyse alacaklı olarak borç verdiğiniz kişiye icra müdürlüğüne başvuruda bulunabilirsiniz.

Bu tür durumlar ile karşılaştığınızda yapmanız gereken icra avukatı konusunda branşlaşmış yerden destek almaktadır. İcra avukatı Ankara konumunda Ankara barosuna kayıtlı bir çok avukat bu konuda size hukuki süreçte destek olacaktır.

Borcunu ödemeyen borçlunun taşınır menkul  malları veya taşınmaz gayrimenkul mallara, alacaklının icra takibi kesinleşmesi durumunda adli ve hukuksal süreçte masraf ve dava giderlerini alacaklı yapmak kaydı ile yakalama veya satılmasına tedbir, haciz koyabilir.

İhtiyati haciz: Vadesi gelen borcunu Alacaklı borçlusun da almak için, borçlunun, mallarını kaçırmak istemesi veya şüphesi altında ise, belirli bir teminat yatırarak, alacaklının talebi üzerine borçlunun gıyabında, mahkemeden ihtiyati karar alınarak, borçlunun mallarına dosyanın kesinleşme süreci beklenmeden acil olarak haciz işlenmesi,  borçlunun satış ve devrinin önlenmesi amaçlanmıştır.

Normal haciz (İcra-i haciz): Alacaklı alacağını borçlusundan tahsil edilmesi nedeniyle icra takibini başlatma yasal hakkına sahiptir. İcra müdürlüğünde açmış olduğu icra takibinin borçluya tebliğ edilerek, itiraz olmaması durumunda 10 gün içerisinde kesinleşir. Kesinleşen icra takibine dayanak yapılarak icra müdürlüğü sorgu sisteminde vatandaşlık numarası ile gayrimenkul ve araçlarına, alacaklarına haciz koymak suretiyle alacağını tahsil edilmesini isteyebilir.

İcra takibin kesinleşmesi şu anlama gelmektedir. İcra takibi ilamsız takiplerde ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilmemesi ve 10 gün içinde borcun ödenmemesi halinde kesinleşir. İcra takibine hacizlerin işlenmesi dosyanın kesinleşmiş olması şartına bağlıdır.

'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor