Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Miras Sebebiyle İstihkak Davası
Miras Sebebiyle İstihkak Davası | Miras İstihkak Davası Hangi Durumda Açılır? Miras sahibi olan kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yaşamı boyunca terekesi olarak değerlendirilebilecek mallarının mirasçılar arasında paylaştırılması gerçekleştirilmektedir. Bu işlem sırasında malların bir kısmına sahip olmuş olsa bile eğer mirasçılıkta hak sahibi olup kendi...

Miras İstihkak Davası Hangi Durumda Açılır?

Miras sahibi olan kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yaşamı boyunca terekesi olarak değerlendirilebilecek mallarının mirasçılar arasında paylaştırılması gerçekleştirilmektedir. Bu işlem sırasında malların bir kısmına sahip olmuş olsa bile eğer mirasçılıkta hak sahibi olup kendi hakkının alındığı düşünüyorsa kişi mirasçılıktaki üstün hakkından dolayı miras nedeniyle istihkak davasını açabilmektedir. | Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Hangi Mahkemede Miras İstihkak Davası Açılır?

Miras istihkak davalarını açmak için kişilerin bulunduğu yerde bulunan mahkemelere bağlı olarak Sulh hukuk mahkemelerine ya da asliye hukuk mahkemelerine başvuru yapması gerekmektedir. Hangi sul hukuk ya da asliye hukuk mahkemesine başvurulacağının belirlenmesi noktasında ise davayı açmak isteyen kişinin, mirası bırakan kişinin son olarak ikamet ettiği yerleşim yerinde davasını açması gerekmektedir. Bununla birlikte davada söz konusu olan miras değerleri de farklı mahkemelerin görev almasına etkili olabilir. | Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Kimler Miras İstihkak Davası Açabilir?

Miras istihkak davalarını sadece mirasçı sıfatına sahip olan kişiler açabilir. Bu mirasçıların yasal olarak mı yoksa atanmış bir şekilde mi bu statüye gelmiş oldukları önemli değildir. Burada temel nokta kişinin davayı açarken kendisinin mirasçı olduğunu kanıtlamasıdır. Yasal mirasçılar için bu türden bir sorunun ortaya çıkması oldukça zorken atanmış mirasçıların bu soruna karşı tedbirli olması gerekmektedir. | Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Miras İstihkak Davalarında Mirasçılık Hakkının Korunması

Miras nedeniyle istihkak davalarının açılması söz konusu olduğunda hakim tarafından mirasa ilişkin davalı sıfatına sahip olan diğer mirasçıların haklarının korunması adına bazı işlemler yapılmaktadır. Bu işlemler davalının güvence göstermesi ya da tapu kütüğüne şerh koydurması şeklinde gerçekleşmektedir. | Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Miras İstihkak Davalarının Kabulü Neler Getirir? 

Miras gerekçesiyle istihkak davasını açmış olan kişinin talebi mahkemeden karşılık bulursa bu durumda davayı açan kişiler kendi talep etmiş oldukları hakları elde etmektedirler. Bu işlem doğrudan malların davayı açan kişiye aktarımı şeklinde gerçekleşmektedir.Miras hukuku sayfasını ziyaret edebilirsiniz. | Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Miras İstihkak Davalarında Zamanaşımı

Zamanaşımı sürelerinde istihkak davalarında iyi niyetlilik dikkate alınarak işlem yapılır. Dava kendisine açılmış olan kişiler haksızlığından haberdar değilse bu durumda davacı kişinin miras üzerinde hak sahibi olduğunu öğrenmesinin üzerinden geçen 1 yıllık sürede diğer tüm durumlarda ise 10 yıllık sürede davayı açması gerekmektedir. İyi niyetlilik ilkesinden yola çıkılarak verilen bu kararda aynı zamanda davalı kişilerin iyi niyet göstermediği yönünde bir karar verilirse bu halde miras istihkak davalarının açılması için 20 yıllık bir zamanaşımı süresinin kişilere tanınması mümkün olabiliyor. Mirasçılık haklarını elde etmek için kişilerin zamanaşımı süresinde davalarını açması gerekmektedir. Konuyla bağlantılı olan İstihkak Davası Nasıl Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara