Tenkis Davası

Tenkis Davası
Tenkis Davası, Mirasta Tenkis Davası Nasıl Açılır, tenkis davası ne zaman açılır, Tenkis davası ne kadar sürede açılır, denkleştirme davası, muris muvazaası
Tenkis Davası Nasıl Açılır? Tenkis davaları, mirastan saklı paylarını alamayan kişiler tarafından açılabilecek davalardır. Miras bırakan kişinin tasarruf hakkı saklıdır ancak, kişi bu tasarruf özgürlüğünü aşmış ve saklı paylara zarar vermişse, kişiler haklarını talep etmek amacı ile tenkis davası açarlar. Tenkis davası açılabilmesi için, öncelikli husus, miras bırakanın vefat etmesi gerekliliğidir. Mirastan mal kaçırma olayı kesin olarak bilinse dahi, kişi ölmeden önce tenkis davası açılamaz.

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Nedir?

Murisin mirasçılarını mirastan mahrum bırakmak için, yapmakta olduğu çeşitli muvazaalı işlemlere, muris muvazaası adı verilir. Muris, ilerde saklı pay sahiplerinin tenkis davası açmasını önlemek amacıyla, bir takım mallarını satmış olarak gösterir. Aslında malları satmamış, bağışlamıştır.

Saklı Pay Sahibi Mirasçı Ne Anlama Gelir?

Miras Hukuku’nda, murisin, miras haklarına müdahale edemeyeceği kimseler bulunur. Bu kişilere ait olan miras ile alakalı herhangi bir tasarruf yapılamaz. Kanuna göre bu kişiler;
  • Murisin eşi,
  • Murisin anne babası,
  • Murisin çocukları
Şeklindedir. 10 Mayıs 2007 tarihine kadar, mirasta saklı payı olan kimseler arasında, murisin kardeşleri de yer almaktaydı ancak, bu tarihte yapılan değişiklikle kardeşler saklı pay sahipleri olmaktan çıkarılmıştır. Yine de bu tarihten önce ölenler için, eski kanun geçerlidir.

Saklı Pay Oranları Nasıl Belirlenir?

Saklı pay oranlarının belirlenmesi, yasal miras payına istinaden hesaplanacaktır. Buna göre, saklı pay oranları;
  • Miras bırakanın çocukları için, mirasın 1/2’si,
  • Miras bırakanın eşi için mirasın tamamı,
  • Miras bırakanın anne ve babası için, mirasın 1/4’ü
Şeklinde olacaktır.

Murisin Tasarruf Hakkı Nasıl Belirlenir?

Muris, mallarının belli bir kısmı ile, dilediğini yapma hakkına sahiptir. Buna murisin tasarrufu adı verilir. Böyle bir durumda, murisin, saklı paylara tecavüz etmemesi gerekir. Bunun için de bir bilirkişi aracılığı ile, tasarruf oranı hesaplanır. Tasarruf, terekeden, yani toplam maldan, saklı payların çıkarılması ile bulunur. Tenkis davasında terekenin tespiti, bilirkişi tarafından yapılır.

Tenkis Davası Nasıl Açılır?

Tenkis davalarını, saklı pay sahipleri açabilirler. Bir saklı pay sahibinin kendi adına açmış olduğu dava, diğer saklı pay sahiplerini etkilemez, onların durumunu değiştirmez. Herkes, kendisi için dava açar. Davalar, saklı payların ihlalinin öğrenilmesi halinde 1 yıl içerisinde açılmalıdır. Tenkis davası zaman aşımı 1 yıl iken, hak düşürücü süre ise, 10 yıldır. Tenkis davaları, Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülür. Davalarda davalı olan taraf, söz konusu tasarruf yapılarak kendisine kazandırma yapılmış olan kişidir. Eğer kişi hayatta değilse davalı, kazandırma yapılan kişinin mirasçılarıdır.

Tenkis Davası Nedir Nasıl Açılır?

Kişi yaşadığı zaman diliminde özgür iradesi ile miras payından bir miktarını kan bağı olsa olmasa başka birine bırakma hakkına sahip olmaktadır. Fakat kişi bunu yaparken malının tümünü başka varisçileri var ise bırakamaz. Fakat yaşamı içinde malı üzerinde gizli pay olarak saklı tutabilir. Fakat ölüm durumunda varisçiler saklı pay ile birlikte kendilerine eş pay yapılmadığını düşünür ise o zaman varisçiler saklı paydan pay almak için tenkis davası açabilirler. Tenkis edilen kişi dava açılmadan önce kedine ait olan malın sadece parasını varisçilerden alarak bu durumu düzenleyebilir. Yada aynı zamanda o da bu durum için ayrı bir dava açabilir. Ayrıca belirtmek gerekir ki gizli varis yani tenkis edilen kişi ölüm hali olmayana kadar ortaya çıkması gerekmez. Aynı zamanda ölüm zamanı da yine miras için bilinen evraklar yetkili kişiler tarafından açılması gerekmektedir. Yetkili kişiler ile açılmamış olan bir ölüm sonrası vasiyet daha büyük sorunları oluşturmaz aynı zamanda da varisçilerin itirazı da yerinde işleme geçirilebilinmektedir.

Tenkis Dava Süreci Nedir?

En başta da belirttiğimiz gibi tenkis davası kişinin malından bir payı yaşamı süresi içinde vasiyet ederek başka birine bırakmasıdır. Bu durumu yaparken yasal yolları ile yapmalı aynı zamanda tenkis ettiği kişinin akrabası yada kan bağı olması özelliği aranmamaktadır. Fakat tenkis davası açılması için diğer hak mirasçıların kendileri ile tenkis edilmiş olan kişiden daha az hak sahibi olduğu düşüncesi ile tenkise açılacak olan dava olarak bilinmektedir. Tenkis Davası

Tenkis Davası Nerede Açılır?

Bu durum için özellikle başka bir şehre gitmeye gerek yoktur. Bu durumda mirasçılar kendi bulundukları ikamet ettikleri yerde en yakın asliye hukuk mahkemesine başvurabilirler. Bu davayı açmak için miras payı edilmesinin ardından 10 sene içerisinde açılması mümkün olmaktadır. fakat 10 seneyi aşan tenkis durumları tamamen ortadan kalkmakta ve aynı zamandan mahkeme açmak mümkün olmamaktadır. Tenkis Davası

Tenkis Dava Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Tenkis davası diğer davalar gibi ciddiyet ve önem isteyen bir dava olmaktadır. bu durum için kişi ya avukat tayin etmeli yada avukat desteği almalıdır. Dilekçenin hazırlanması hukuki bilgi gerektiren bir durumdur. Bu yüzden davanın açıklamalı olarak her detaya inilerek bir dilekçe olması kadar aynı zamanda tüm detayların da belirtilmesi önem teşkil etmektedir.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara