Nafaka Hangi Durumda Verilmez?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Nafaka Davaları  > Nafaka Hangi Durumda Verilmez?

Nafaka Hangi Durumda Verilmez?

Nafaka Hangi Durumda Verilmez?

Nafaka Hangi Durumda Verilmez

Nafaka Hangi Durumda Verilmez konusu ile ilgili olarak Boşanma davası esnasında yapılan soruşturmada eşe asgari geçim standardını sağlayacak sürekli ve düzenli gelir getiren bir işte çalıştığı anlaşıldığından nafaka verilmez şeklinde yargıtayca karar verilmiştir.

Ayrıca Nafaka takdir edilirken, tarafların ekonomik ve sosyal durumlarının gerçeğe uygun olarak tespiti ve talep edilen nafaka miktarlarının aşılmaması gerekir

Yine kararda “Dairemizin yerleşik içtihatları ve YGHK’nun içtihatları da dikkate alınmak suretiyle davalıya 2011 yılında bağlanan yaşlılık aylığının nafakanın tamamen kaldırılmasına neden olmayıp ”çoğun içinde az da vardır” kuralı gereğince yoksulluk nafakasından indirime neden olabileceği dikkate alınmak suretiyle davalı lehine hükmedilen yoksulluk nafakasının kaldırılması doğru görülmemiştir.”

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2016/10231 Karar: 2016/10959 Karar Tarihi: 02.06.2016

BOŞANMA DAVASI – DAVACI KADININ ASGARİ GEÇİM STANDARDINI SAĞLAYACAK SÜREKLİ VE DÜZENLİ GELİR GETİREN BİR İŞTE ÇALIŞTIĞI – DAVACI KADININ YOKSULLUK NAFAKASI İSTEĞİNİN REDDİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davacı kadının asgari geçim standardını sağlayacak sürekli ve düzenli gelir getiren bir işte çalıştığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre, Türk Medeni Kanununun .. maddesi koşullarının davacı kadın lehine oluşmadığı anlaşılmaktadır.

Hal böyleyken, davacı kadının yoksulluk nafakası isteğinin reddi gerekirken, aksi gerekçeyle kabulü isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor