Nafaka Kararının Tenfizi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Nafaka Davaları  > Nafaka Kararının Tenfizi

Nafaka Kararının Tenfizi

Nafaka Kararının Tenfizi

Nafaka Kararının Tenfizi

Türkiyenin taraf olduğu Nafaka yükümlülüğü konusundaki kararların tanınması ve tenfizine ilişkin sözleşme uyarınca akit devletler idari makamları tarafından verilmiş nafaka kararının diğer akit devletlerde sözleşme hükümleri çerçevesinde tanınması ve tenfizi mümkündür.

NAFAKA KARARININ TENFİZİ GÖREVLİ MAHKEME

 Kanunlarla verilen diğer görevler kapsamına giren dava ve işlere” (TMK.118-494.maddelerinde belirtilen) Aile Mahkemelerinde bakılacağı, hükme bağlanmıştır. Aynı mahkeme boşanma davasına aile mahkemesi sıfatıyla bakmıştır. Yoksulluk nafakasının da aile hukukuna ilişkin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Yargıtay Kararı – Nafaka Kararının Tenfizi

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2009/8204 Karar: 2009/12071 Karar Tarihi: 09.07.2009

NAFAKA DAVASI – DAVAYA AİLE MAHKEMESİNDE BAKILMASI GEREKTİĞİ GÖZETİLEREK BU HUSUSUN KARAR BAŞLIĞINDA BELİRTİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI GEREĞİ

ÖZET: Davaya Aile Mahkemesinde bakılması gerektiği gözetilerek, bu hususun karar başlığında belirtilmesi gerekirken, eksik bırakılması doğru görülmemiştir.

(Yabancı Ülkeden Nafaka Tahsili) T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 1982/828 Karar: 1982/1527 Karar Tarihi: 22.02.1982

NAFAKA DAVASI – NAFAKA ALACAKLARININ YABANCI MEMLEKETLERDE TAHSİLİ – TENFİZ KARARI

ÖZET: “Nafaka alacaklarının yabancı Memleketlerde tahsili” ile ilgili 20 Haziran 1956 tarihli sözleşmenin 5. maddesinin 3. fıkrasında yargılamanın, borçlunun tabi olduğu Devletin Kanununa göre “ya bir tenfiz kararı veya tescil usulü ya da yeni bir dava şeklinde olabileceği” belirtilmiştir. Sözleşmenin 6. maddesinde ise aracı kurumun, alacaklının verdiği yetkinin sınırları içinde kalmak şartıyla alacaklı adına nafakanın alınmasını mümkün kılan bütün tedbirleri alacağı öngörülmüştür.

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2009/21155 Karar: 2010/640 Karar Tarihi: 22.01.2010

NAFAKA DAVASI – İKİ AYRI HÜKÜM NEDENİYLE MÜKERRER TAHSİLATA FIRSAT VERİLMEYECEK ŞEKİLDE HÜKÜM TESİSİ – YABANCI MAHKEME KARARININ HENÜZ TENFİZİNE KARAR VERİLMEDİĞİ – BU HUSUSUN İNFAZ AŞAMASINDA HER ZAMAN DİKKATE ALINABİLECEĞİ – HÜKMÜN ONANDIĞI

ÖZET: Kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı tarafından temyiz aşamasında dosyaya sunulan kararı ile davacı lehine aylık 350 EURO nafakaya hükmedildiği anlaşılmış ve iki ayrı hüküm nedeniyle mükerrer tahsilata fırsat verilmeyecek şekilde hüküm tesisi gerekir ise de; yabancı mahkeme kararının henüz tenfizine karar verilmediği ve bu hususun infaz aşamasında her zaman dikkate alınabileceği gözetilmektedir.

'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor