Atla

Nafaka Tehiri İcra Nafaka Temyiz Dilekçesi Sınırı


Nafaka Tehiri İcra Nafaka Temyiz Dilekçesi Sınırı

Nafaka Tehiri İcra Nafaka Temyiz Dilekçesi Sınırı

Nafaka Tehiri İcra Nafaka Temyiz Dilekçesi Sınırı

Nafaka Temyiz Nafaka Tehiri İcra Nafaka Temyiz Dilekçesi SınırıBoşanma davalarının eşler açısından sonuçları arasında yer alan maddi ve manevi tazminat konusu, Türk Medeni Kanunu 174. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre eşlerden birinin boşanma sonucunda uğradığı var olan veya beklenen menfaatleri hakkında eşlerden birinin daha fazla kusurlu olması kaydıyla diğer taraftan talep ettiği tazminat türü maddi tazminattır. Benzer olarak sadece maddi olarak zarara uğramayan, manevi olarak da zarara uğrayan, boşanma davası nedeniyle veya boşanmaya neden olan olaylar sırasında kişilik haklarına yapılan saldırı nedeniyle yaşadığı elem ve ıstıraplar nedeniyle, eşlerden kusurlu olan tarafın, daha az kusurlu tarafa, hükmedebildiği ödemeye yükümlü olduğu tazminat türü manevi tazminattır. Boşanma davasının sonuçlarına göre ortaya çıkan tüm tazminat durumlarına göre gereken tedbirlerin alınmasına Medeni Kanun gereği hakim karar verir. Aynı zamanda 101, 102 ve 103. Maddelerde işaret edilen durumların dışında tehir edilmesinde tehlike görülen veya önemli bir zarar oluşturacağı öngörülen durumlarda, tehlike ve zararın engellenmesi için gerekli ihtiyatı tedbirlerin icra edilmesine hakim hükmedebilir. Bunun yanında davanın görülmesinden önce ihtiyatı haciz kararı mahkeme tarafından verilebilir. Bu aşamada ihtiyatı haciz için gerekli ihtiyatı tedbirlerin, an az masrafla ve en hızlı şekilde gerçekleştirilebileceği bölgede yapılmasına karar verebilen hakim, bu bölgedeki hakimi naip tayin edebilir.

Nafaka Temyiz Ve İstinaf

Madde 105' e göre Hakimden ihtiyatı tedbir talebi arzuhal aracılığıyla yapılır. Bu talep üzerine derhal ve müstacel en iki tarafta davet edilir. Davete icabet edilmediği durumlarda Hakim gereken kararı verir. Bunun aynında müstacel ve müddeinin hukukunun derhal korunmasının gerektiği durumlarda, taraflar çağrılmadan da Hakim ihtiyatı tedbir kararı verebilir. Bu türlü verilmiş gıyabi ihtiyatı tedbir kararlarında itiraz hakkı vardır. Bu itiraza bağlı olarak icranın tehir edilmesine karar verilmedikçe, icranın tehiri gerçekleşmez. İtiraz arzuhal aracılığıyla yapılır ve gerekli evrakı arzuhal tarafından kayıt altına alınır. İhtiyatı tedbir kararına itiraz edilmeden önce dava ikame edilmişse, itiraz dilekçesi Hakim' e iletilir. Taraflardan her ikisinin veya birinin gelmemesi durumunda Hakim, evrak üzerinde tetkikat icrası kararı verir. İhtiyatı tedbir kararının davanın ikame edilmiş olmasından önce verilmiş olduğu durumlarda yapılan itirazlarda, karar uygulanmış veya uygulanmamış olsa da, ihtiyatı tedbir kararının verilmesini takip eden on günlük süre içerisinde esasa ilişkin davanın ikame etmesi gerekir. Bu on günlük süre içerisinde davasını ikame ettiğini gösteren belgesini, kararı uygulayan memura ibraz ederek dosyaya vaz'i ve kayıt ettirerek, karşılığında ilmühaber alması zorunluluğu vardır. Aksi halde ihtiyatı tedbir kararı kendiliğinden kalkar ve ihtiyatı tedbirin kaldırılması, tedbiri uygulayan memur veya daireden talep edilebilir. Bu sebeple gereken ve kanun tarafından verilmiş süreler içerisinde esasa ilişkin davanın ikame edilmesi gereklidir. Nafaka davası hakkında makale için okuyunuz.
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • AYDIN TUĞRUL -
  9 Ağustos 2016

  Nafaka Tehiri İcra Nafaka Temyiz Dilekçesi Sınırı hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

  Cevapla
 • EFSANE KAYADİBİ -
  27 Ağustos 2016

  Nafaka Tehiri İcra Nafaka Temyiz Dilekçesi Sınırı Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

  Cevapla
Yorum Bırak