İsim Ekletme Davası Nasıl Açılır?

İsim Ekletme Davası Nasıl Açılır?
2023'te isim veya soyisim değiştirmek isteyenler için 3 Kasım 2019 tarihindeki kanuni hüküm sona ermiştir. Dolayısıyla, isim veya soyisim değişikliği isteği için doğrudan mahkemeye müracaat edilmelidir.

2023 yılı itibarıyla Türkiye'de isim ekleme işlemleri, mahkeme kararı ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu süreçte, kişinin isim veya soyisim değişikliği için nüfus müdürlüğüne değil, doğrudan mahkemeye başvurması gerekmektedir.

Başvuru sırasında, isim değişikliği talebinin gerekçeleri ayrıntılı bir şekilde anlatılmalı ve ilgili belgeler mahkemeye sunulmalıdır.

Mahkeme, başvuruyu değerlendirerek isim değişikliğine karar verebilir veya talebi reddedebilir. İsim değişikliği onaylandığında, yeni isim nüfus kayıtlarına işlenir ve kişi, yeni ismini resmi olarak kullanmaya başlayabilir. İşte o detaylar…

İsim ekletme davasının açılması isim değişikliği davalarıyla benzer özellikler gösteren ve kimlik bilgisinde yeniliğe sebep olan davalardandır. İsim değiştirme veya isim ekletme şeklinde talebi olan kişiler nüfus müdürlüklerinin bu talebi gerçekleştirebilmesi için dava açması gerekmektedir. Davaya konu isim veya soy isim tamamen değiştirilebileceği gibi yeni isim ekletme hakkı da bu davayı açan kimselere tanınmıştır. İsim ekletme davası nasıl açılır konusu ülkemizde oldukça sık karşılaşılan davalardandır.

sebeple nüfus hizmetlerinde geçici düzenlemeler getirilmiş 19.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren yasa ile birlikte dava açılmadan 2 yıl boyunca isim ve soy isimlerinde yanlışlıklar bulunan ve isim ve soy isim değişikliği yapmak isteyenlere nüfus müdürlüklerine dilekçe ile başvurarak isim değiştirme hakkı tanınmıştır. Fakat isim değiştirme hakkının bu kapsamda değerlendirilmesi için süresi içinde başvuru yapılması, isim değişikliğinin yazım veya imla hatasından kaynaklanması ve değiştirilecek ismin veya soy ismin iğrenç veya gülünç bulunması gerekmektedir. İsim ekletme talepleri nüfus müdürlüğünce kabul edilmeyenler ve süresi içinde dilekçe ile başvuru yapmayanlar isim değişikliği davası açabilir.

İsim Ekletme Davasında İspat ve Haklı Nedeni Varlığı

İsim ekletme davası 2019 haklı sebebin varlığına dayanarak talepte bulunan kişinin yerleşim yerinin bulunduğu asliye hukuk mahkemelerine açılan davalardandır. İsim değişikliği ve isim ekletme dava dilekçesinde değişikliğe sebebiyet verecek haklı sebebe yer verilmeli ve dava sırasında bu neden açıklanmalıdır.

Örneğin ismi Ali olan birisinin arkadaş çevresinde ve ailesinde Mehmet olarak tanınması ve çağırılması mümkündür. Bu durumun tanıklarıyla birlikte ispat edilerek mahkemeye sunulması halinde isim ekletme davasından olumlu karar alınması mümkün olacaktır.

Aynı şekilde aile içinde aynı isimde birden fazla kişinin bulunması da isim ekletme davalarında ileri sürülebilecek delillerdendir. İsim değiştirme davalarında kişiden kişiye göre değişen nedenlerin varlığı, ismin ya da soy ismin toplumda hoş karşılanmayan özelliklerde bulunması da haklı nedenin varlığına işaret etmektedir.

Birden Fazla İsim Ekletme-Değiştirme Davası Açılabilir Mi?

Nüfus hizmetlerinde meydana gelen değişiklikler ve taleplerin artmasıyla birlikte kanunlarda da değişikliğe gidilmiş, kimliğe isim ekletme 2019 davalarının birden fazla açılmasına imkan tanınmıştır. 2012 yılına kadar nüfus hizmetlerinde isim değişikliği davalarının 1 defaya mahsus değiştirilmesi öngörülmüşken Anayasa Mahkemesi’nin bu kanun maddesini iptal etmesi üzerine günümüzde birden fazla isim değiştirme davasının açılması mümkün hale gelmiştir. Fakat davadan istenilen sonucun elde edilebilmesi için isim değişikliği ve ekletme talebinin haklı sebebe dayanması ve bu sebebin mahkeme huzurunda ispatı gerekmektedir.

İsim Ekletme Davası Nasıl Açılır?

Kişinin olan isminden şikayetçi olması veya yeni bir kimlik için geçerli nedenleri ile isim değiştirmek için açılan davaya işimi değişikliği yada isim ekletme denmektedir. Bazı kişilerde yaşanan en önemli detaylardan biri kişiye ailesi tarafından konulmuş olan bir isim olmasına rağmen kişi başka bir isim ile tanıtılmakta ve tanımaktadır. Yine bu durumlar içinde kişi isim değiştirme davası açabilir.

Yargıtay karar genellikle isim değiştirme davalarını isim ekletme olarak tanımlar ve bu doğrultuda karar verir. Ayrıca bilinmesi gerekir ki kişi daha önce ki kimlikte bulunan ismi kullanmak istemiyor ise; Yargıtay bu durumu kabul eder ve yeni kullanmak istediği isim doğrultusunda kimlik çıkara izni verilmektedir. Bu olay için önemli olan husus kişinin isim ekletme adı altında dava için hukuk mahkemesine başvurmasıdır.

İsim Ekletme Davası Nasıl Görülür?

Başvuru sonrası açılan dosya ile kişiye verilen gün ile kişi hakim karşısına çıkar. Fakat hakim kişinin gerekçelerini dinledikten sonra kişinin kullanmakta olduğu ismin kişiler tarafından bilindiğini onaylanması için şahit ister. Eğer ki şahitlerde durumun doğruluğunu kanıtlar nitelikte ifade verir ise kişi yeni isim için davayı almış olacaktır.

Alınan dava sonrası nüfus müdürlüğünde yeni kimlik çıkarma işlemlerini yapabilir ve yine aynı doğrultuda mahkemeye sunduğu yeni ismi kimliğine geçirebilir. Ayrıca bu dava için öncelikli olarak önemli bir detayı var ki kişinin isim ekletme veya değiştirme için geçerli ve haklı bir sebebinin olması gerekmektedir.

Yine önemli detaylardan birisi de isim değişikliği için dava açan kişinin mahkemeye sunmuş olduğu tanıkların ifadeleri kişinin gerçekten isim değişikliği yapması için geçerli sebepler sunabilmesidir. Halk arasında basit bir dava gibi dursa da aslında birçok kötü niyetli durumlar için mahkeme bu konuda detaylara önem vererek karar vermektedir.

İsim değiştirme veya yeni isim beyanı için mahkeme en az dava açan kişiden 2 tane tanık ister. Bu tanıkların Türk vatandaşı olması ve yine önem teşkil etmektedir. kişi mahkeme onayı sonrası hemen nüfus müdürlüğüne veya kaymakamlığa başvurarak yeni isim adı altında kimlikte isim değişikliği yapabilecektir. Diğer makalaelerde boşanma konusunda boşanma avukatları sayfasına göz atabilirsiniz.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara