Atla

Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davası


Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davası

Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davası

Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davası

Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davası Hakkında Bilinmesi GerekenlerNüfus kayıtlarında bulunan herhangi bir yanlışlığın düzeltilmesi için ya da eksikliğin tamamlanması için açılan davalara nüfus kaydının düzeltilmesi davası denir. Nüfus kaydının düzeltilmesi için açılan davalara baktığımızda şunlar ile karşılaşırız: yaşın düzeltilmesi, isim soy isim ya da cinsiyet değişikliği ile ilgili durumlarda nüfus kaydının düzeltilmesi davaları ile karşılaşırız. Fakat Yargıtay'a da konu olan nüfus kaydının düzeltilmesi davaları genellikle nesep değişikliği yani soy bağı ile ilgili olan davalardır. Nüfus kaydının düzeltilmesi davalarını nüfus müdürlüklerindeki kayıtlarında hata olduğunu iddia eden herkes açabilmektedir. Nüfus kayıtlarında yapılan maddi hatalar bazen kişinin birtakım hak kayıplarına uğramasına neden olmaktadır. Örneğin yasal mirasçı konumunda olması gereken kişin yapılan nüfustaki hatalar nedeni ile miras bırakanın mirasında mirasçı olamamakta ve hak kaybına uğramaktadır. Hak kaybının engellenmesi için nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davası açar ve hak kaybını önler. Nüfus kayıtlarında yapılan hatalar nedeni ile hak kaybına uğrayan kişinin davacı olacağı nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davasında davalı taraf nüfus müdürlüğüdür. Davacının yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davası herhangi bir zaman aşımına ya da hak düşürücü süreye tabi tutulmamaktadır.Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi yargıtayNüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalar şu şekilde örneklendirilebilir:
  • İsim değiştirme davası
  • Soy isim değiştirme davası
  • Yaş değiştirme davası
  • Din değiştirme davası
  • Cinsiyet düzeltme davası
Bu davaların açılabilmesi için açacak olan kişinin hukuki yararının mevcut olması gerekmektedir. Vekil, hangileri hakkında yetki verildiği açıklanmadıkça kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili davaları açamaz ve takip edemez. (6100 S. K. m. 74, 18.HD 2011/4594 E. 2011/6804 K.)Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davası, Aile kütüklerine tescil edilmesi gereken bilgilerden; dayanak belgesinde bulunduğu halde nüfus kütüklerine hatalı veya eksik olarak tescil edilen ya da hiç yazılmayan bilgiler veya mükerrer kayıtlar maddi hata kapsamında değerlendirilir. Bu tür maddi hatalar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce ya da nüfus müdürlükleri tarafından düzeltilir veya tamamlanır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus kayıtlarına göre vatandaşların hicri veya rumi tarihle yazılmış nüfus olaylarının tarihlerini miladi yıla çevirerek aile kütüklerine geçirmeye, doğum tarihlerinin ay ve günü belli olmayanların da eksikliklerini tamamlamaya yetkilidir.Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi yargıtay 2Doğum tarihlerinde doğum yılı yazılıp, doğum ayı ve günü yazılmamış olanların yaşlarının hesaplanmasında doğduğu yılın Temmuz ayının birinci günü, ayı yazılıp da günü belli olmayanlar için de o ayın birinci günü başlangıç olarak alınır. Usulüne göre düzenlenmemiş bir belgeye dayanılarak tesis edilmiş nüfus kayıtları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün ya da nüfus müdürlüklerinin göstereceği lüzum üzerine mahkemece verilecek kararla iptal edilir. Nüfus kütüğüne düşülmüş olan şerh ve açıklamaların iptal edilmesi de aynı usule tabidir.
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak