İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır?
İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır? | İsim değiştirme davası açmak isteyen vatandaşların göz önünde bulundurmaları gereklilik teşkil eden belirli başlı bazı önemli hususlar bulunuyor. Bu noktada ilk olarak isim değiştirme davasının fazlasıyla zorlu bir süreç içermekte olduğunun ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek hareketlerin vatandaşın gerçek noktada isim...
İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır? İsim değiştirme davasının açılması ülkemizde yeni getirilen geçici düzenlemelerle askıya alınsa da nüfus müdürlüğünde yapılan kimlik verme işlemleri sırasında meydana gelen problemlerde isim değişikliği, yaş düzeltme davası gibi davaların açılması zorunludur. Bu davalar yapılan yanlışlığın ortadan kalkmasında ve nüfus kütüklerindeki bilgilerin değiştirilmesinde kullanılır. Bazı istisnalar dışında idari kararlarla nüfus kütüklerindeki bilgilerin değiştirilmesi mümkün değildir. İsim değiştirme davası nasıl açılır diyebilmek için isim değiştirme davası açmayı gerekli kılmayan şartlara bakmak gerekir. Günümüzde yeni getirilen kanuni geçici düzenlemelerle birlikte bazı durumlarda ve belli tarihlerde yalnızca nüfus müdürlüğüne başvurarak isim değişikliği yapma hakkı vatandaşlara sunulmuştur.

Dava Açmadan İsim Değişikliği Yapma Şartları

Ülkemizde isim değişikliği davaları çok sık açıldığından yeni getirilen kanuni düzenlemelerle nüfus hizmetleri sırasında yapılan birtakım işlemlerin dava açılmadan ve belirli süreler içinde nüfus müdürlüklerine başvuru yapmak suretiyle gerçekleştirilmesine olanak tanınmıştır. 19.10.2017 tarihinde yürürlüğüne giren ve 2 yıl süreyle yürürlükte kalması kabul edilen geçici maddeye göre nüfus müdürlüğüne verilecek isim ve soy isim değişikliği dilekçesiyle isim değiştirme davası açılmadan isim ve soy isim değiştirme hakkı tanınmıştır. İsim değiştirme dilekçesi 2019 nüfus müdürlüğünce kabul görmesi için bazı şartların bulunması gerekir. Bu şartlar şunlardır:
  • İsim değiştirme talebinin kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde verilmesi
  • İsim veya soy isimde imla hatası, yazım yanlışı gibi yanlışlıkların bulunması,
  • İsim veya soy ismin toplumda iğrenç ya da gülünç karşılanacak özelliklerinin bulunması
Halinde dava açılmadan isim değişikliği dilekçesiyle isim ve soy isimde değişiklik yapma hakkı tanınmıştır. Yaş düzeltme değişikliklerinde ise bu kanun geçerli değildir. Dava açılması gerekmektedir.

İsim Değiştirme Davası Açma

İsim değişikliğinin nüfus müdürlüğünde süresi içinde gerçekleştirilememesi veya dilekçeden olumlu sonuç alınamaması halinde isim değiştirme davası açma konusu gündeme gelecektir. Yerleşim yerinin bulunduğu asliye hukuk mahkemesine isim değişikliği davası dilekçe örneği vererek isim değiştirme davası açabilir ve isim değişikliği hakkınızı kullanabilirsiniz. İsim değiştirme davaları isim soy isim düzeltme veya değiştirme olarak iki çeşittir. İsim değişikliği yalnızca imla ve yazım yanlışına dayanıyorsa düzeltme, tamamen bir değişiklik talep ediliyorsa isim değiştirme davası açılması gerekir. İsim değiştirme davası açılabilmesi için kanuni sebeplerin varlığı aranmaktadır. Haklı sebep kişinin sübjektif dünya görüşünden kaynaklanan her türlü neden olabilir. İsim hakkı kişilik haklarından kaynaklanan bir durum olduğundan genellikle öznel gerekçeler mahkemede haklı sebep olarak kabul görmektedir.

İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

İsim değiştirme davası açmak isteyen vatandaşların göz önünde bulundurmaları gereklilik teşkil eden belirli başlı bazı önemli hususlar bulunuyor. Bu noktada ilk olarak isim değiştirme davasının fazlasıyla zorlu bir süreç içermekte olduğunun ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek hareketlerin vatandaşın gerçek noktada isim değiştirme doğrultusunda geçerli bir nedene sahip olmaları, isim değiştirme kararı almaları konusunda önemli bir etken teşkil etmektedir. İsim değiştirme davaları çerçevesinde davaya bakan hakim tarafından isim değiştirme kararı alımı sırasında. Davayı açmış olan davacı kişinin eğitim seviyesi, sosyal ve ekonomik statüsü, ailevi ilişkileri, mesleki kariyeri gibi faktörleri göz önünde bulundurmaktadır. Bunun yanı sıra isim değiştirme davası açmak isteyen vatandaşların bu dava sürecine ilişkin olarak dikkat etmeleri gereken hususlar arasında isim değiştirme davasını mutlaka yetkili mahkemede açması, gerekli olan belgeleri eksiksiz olarak hazırlaması, dava kapsamında etkin bir savunma gerçekleştirebilmesi, isim değiştirme kararının gazete ilanı ile duyurulması gibi kademeler bulunmaktadır. Bu kademelerin herhangi bir tanesinde gerçekleştirilecek çok küçük hatalar veya eksiklikler dahi isim değiştirme davasının mahkeme tarafından reddedilmesi ya da ertelemesi gibi sonuçların alınabilmesine neden olabilecektir. Bu sebep ile isim değiştirme davası açacak vatandaşların, dava sürecine ilişkin olarak son derece dikkatli bir şekilde hareket etmeleri gerekliliği bulunuyor.

İsim Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Türk Medeni Kanunu çerçevesinde isim değiştirme işlemi vatandaşlara sunulmuş olan bir modern hukuk hakkıdır. İsim değiştirme işlemi kişiler açısından kesinlikle isim değiştirme davası açılarak gerçekleştirilebilmektedir. Kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimliklerinde yer alacak ismin sadece yasal şekilde değişimi gerçekleştirilebilmektedir. İsim değişikliği hedefi ile dava açma konusunda herhangi bir yasal engeli bulunmayan tüm vatandaşlar tarafından isim değişikliği davası açma hakkı Türk Medeni Kanunu kapsamında verilmiş olsa da isim değişimi gerçekleştirilebilmesi için kişinin haklı bir sebebe bağlı olması gerekliliği bulunuyor. Bu noktada isim değişikliği dava açması konusunda yasal engel teşkil edecek hallere. Örnek olarak 18 yaşından küçük olmasından dolayı dava açma yetkisinin bulunmaması verilebilmektedir. İsim değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusunu araştırmakta olan ancak 18 yaşını doldurmamış olmasından dolayı yasal olarak reşit durumda bulunmayan kişilerin isim değiştirme davası açma işlemleri yasal velayet sahipleri tarafından onlar adına açılabilmektedir.

İsim Değiştirme Davası Nasıl Görülür?

Günümüzde özellikle isim değiştirme davası kapsamında mahkeme hakimi inisiyatifi oluşturulması yönünden isim değiştirme avukatı desteğinin alınması büyük bir önem taşıyor. İsim değiştirme davası kapsamında avukat tutma zorunluluğu yasal bulunmuyor olsa da isim değiştirme avukatının, müvekkilinin en hızlı şekilde isim değiştirme talebini yerine getirebilmesi konusunda profesyonel seviyede hukuki bir destek sağlamakta olması dolayısı ile önerilmektedir. İsim değiştirme davası kapsamında isim değiştirme konusunda avukat danışma ve hukuki desteği alınması faydalı olacaktır. Bu tarz davalar 3 ile 7 ay gibi süreler içerisinde dava sürecini neticelendirme durum söz konusu olabilmektedir. İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

Yargıtay Kararı - İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

İSİM VE SOY İSİM TASHİHİ DAVASI - ÇİFTE VATANDAŞLIĞI BULUNAN DAVACI. NÜFUS KAYDINDAKİ SOYADININ YABANCI IRK VE MİLLET İSİMLERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİNE YASAL OLANAK BULUNUP BULUNMADIĞI. DİRENME KARARININ BOZULMASI GEREĞİ ÖZET: Dava; isim ve soy isim tashihi istemine ilişkindir. 2525 Sayılı Soyadı Yasası'nda yabancı ırk ve millet isimlerinin soyadı olarak kullanılamayacağı. belirtildikten sonra bu kanuna göre çıkartılmış bulunan 2891 Sayılı Soyadı Nizamnamesinin ilgili maddesinde de , yine aynı Nizamnamede hükümlerine yer verilmiş olup, Davacının almak istediği soyadının anılan Yasa ve Tüzüğün sözü edilen hükümlerine aykırı olduğu gözetilmeden, olan soyadının olarak değiştirilmesine karar verilmiş bulunması doğru görülmemiştir. Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. Makale de İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır konusuna bilgi amaçlı yer verilmiştir. Diğer makale olan yaş küçültme ile ilgili makaleyi okuyabilirsiniz.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara