Atla

Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz


Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz

Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz

Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz

Çeke Ödeme Yasağı Konulması Nedir

Poliçe elinden iradesi dışında çıkan kişi, ödeme veya hamilin yerleşim yerinde bulunan asliye ticaret mahkemesinden, muhatap kişinin poliçeyi ödemesinden menedilmesini isteyebilir. Mahkeme ödemeden menetme kararında, muhataba vade gelmesiyle poliçe bedelini tevdi etmeye izin tanır ve tevdi yerini de gösterir. Ayrıca çek ödemesinde, ödemenin mahkeme kararı dışında bir yol ile durdurulabilmesi ancak özel ihbar ile mümkün olur. Bahsedilen yol TTK 711. madde 3 numaralı bendinde düzenlenmiştir. İlgili hüküm, keşideciye hukuksal koruma sağlayan kapsamdadır. Keşidecinin yargıya başvurmadan, çek sözleşmesini imzaladığı bankayla arasındaki hukuktan mağdur olmaması için geçici bir koruma niteliğindedir. Ödemeden men etme yetkisi tanınan kişi sadece keşidecidir. Ödemeden men edilen muhatap olması, zarar gören hamillerin yasal haklarını kullanmalarına engel teşkil etmez. Ödemeden men talebine ilişkin irade geçerliliği, hiçbir şekil koşuluna bağlı olmamaktadır. Ödemeden men talimatı verilmesi ancak çekin ibraz süresi içinde olmaktadır. Eğer banka ödeme yasağına rağmen çeki ödemişse, sorumluluğu keşideciye olmaktadır. Çek hamili, ödeme durdurulması yetkisinin kötüye kullanıldığı durumlarda şikâyet hakkına ve zarar talep hakkına sahiptir. Cumhuriyet Savcılığı'na karşılıksız çek keşidesinden şikâyette bulunulabilir ve hukuksal anlamda zararlarının talebini isteyebilir.

Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyatı Haciz

Yargıtay kararınca verilen kararlarda:

 • Şirkete ihtiyati hacze konu olan çekin verildiğini,
 • Dava dışı şirketin anlaşma doğrultusunda üzerine düşenleri yapmadığı gibi devraldığı çeklerin iadesini de sağlamadığını,
 • İhtiyati hacze konu olan çekin dava dışı şirketçe ihtiyati haciz talep eden bankaya devredildiğini,
 • Çek hamili olan banka talebince mahkemece müvekkili aleyhine ihtiyati haciz kararı verildiğini,
 • Hamil bankanın devralmış olduğu çekin alt ilişkisini araştırmak durumunda olduğunu,
 • Çekin hamil bankaya temlik cirosu ile devredilmediğini,
 • Müvekkilince çek için ödeme yasağı konup borçlu bulunulmadığının tespit edilmesi için menfi tespit davası açıldığını belirterek ihtiyati haczin kaldırılmasını istemişse de;

İlgili talep mahkemece İİK 265. maddesinde;

 • İhtiyati hacze itiraz nedenlerinin tahdidi sayıldığı,
 • Çek hakkında ödeme yasağı konulmasının ve açılan menfi tespit davasının ihtiyati hacze engel oluşturmadığı,
 • İtirazda bulunan borçlu şirket tarafınca keşide edilmiş olan çekte yer alan ciroda rehin cirosu tarzında bir kayıt olmadığı,
 • Cironun temlik cirosu kapsamında olduğu,
 • Yetkili ve meşru hamil olan ve alacaklı bulunan bankanın çeke istinaden tüm hakları kullanabileceği yönünde karar verilmiştir.
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak