Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz

 

Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2015/9770 Karar: 2015/9846 Karar Tarihi: 05.10.2015

İHTİYATİ HACİZ DAVASI – İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİNİN YASAYA AYKIRI OLDUĞU – ÇEK HAKKINDA DA İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLEBİLECEĞİ GEREKÇESİYLE TALEBİN REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ – HÜKMÜN ONANDIĞI

ÖZET: Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; çek nedeniyle verilen .. tarihli karara rağmen ihtiyati haciz kararı verilmesinin yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle ihtiyati hacze itiraz edildiği, ihtiyati hacze itiraz sebeplerinin İİK’nın 265. maddesinde sınırlı sayıda gösterildiği, ihtiyati hacze itiraz eden borçlu vekilince ileri sürülen sebeplerin bu madde kapsamında kalmadığı, kaldı ki ödeme yasağı bulunan çek hakkında da ihtiyati haciz kararı verilebileceği gerekçesiyle talebin reddine karar verilmiştir. Hüküm onanmıştır.

 

Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz

Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz

Ankara avukat