Ölen İşçinin Kıdem Tazminatı

 

Ölen İşçinin Kıdem Tazminatı – Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2010/27251 Karar: 2011/50218 Karar Tarihi: 29.12.2011 – Ölen İşçinin Kıdem Tazminatı

İŞÇİ ALACAĞI DAVASI – DAVACININ EŞİNİN DAVALI KURUM NEZDİNDE ÇALIŞIRKEN VEFAT ETTİĞİ – MİRAS BIRAKANIN ALACAKLARI HAKLARI VE MALLARININ MİRASÇILARINA GEÇECEĞİ – MİRASÇININ TEK BAŞINA DAVA AÇMASI DURUMUNDA MİRAS PAYI ORANINDA HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ

ÖZET: Somut olayda, davacının eşinin davalı kurum nezdinde çalışırken 29.05.2001 tarihinde vefat ettiği, geride mirasçı olarak eşi ve çocuklarını bıraktığı onaylı nüfus kayıt örneğinden anlaşılmaktadır. Genel olarak miras bırakanın alacakları, hakları ve malları mirasçılarına geçer. Mirasçılar bu mal ve haklara ilişkin davaları kendileri açabilirler. Bu durumda mirasçılar davayı birlikte açabilecekleri gibi mirasçılardan her biri tek başına da dava açabilir. Ancak mirasçının tek başına dava açması durumunda miras payı oranında hüküm kurulması gerekir. Eldeki davada da davacı ölen eşinin tek mirasçısı değildir. Bu nedenle diğer mirasçılar dava açmadıkları için hükmedilen tazminatta davacı lehine miras hissesi oranında alacağa karar verilmesi gerekirken tümüne dair hüküm kurulması isabetsizdir.

 

Ölen İşçinin Kıdem Tazminatı

Ölen İşçinin Kıdem Tazminatı

Ankara Avukat