Ölüm Aylığının Yeniden Bağlanması | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Ölüm Aylığının Yeniden Bağlanması Tespit Davası

Ölüm Aylığının Yeniden Bağlanması Tespit Davası

Ölüm Aylığının Yeniden Bağlanması Tespit Davası, Ölüm aylığının tekrar bağlanmasının tespiti, dava açılması yoluyla mümkün olabilecektir. Ölüm aylığı, dul kişilere, eşlerinin ölümü sonrasında, çocuklara da belli koşullar doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan bir aylık türüdür. Aylık, kişinin ölmeden önce SGK’nın hangi bendine tabi olduğu doğrultusunda hesaplananrak bağlanır. Erkek çocukları ebeveynlerinin herhangi birinden kalan yetim aylığını, öğrenci olmaları şartı ile, 25 yaşının ikmaline kadar alabilirler.

Kız çocukları, ölmüş olan ebeveyneleri, ölmeden önce 10 yıl ve üzerinde çalışmışsa, evlenmedikleri ya da devlet kademesinde sigortalı bir işe girmedikleri süre boyunca, yetim maaşı alabileceklerdir. 5510 sayılı kanuna eklenen bir madde ile, bu zaman 10 yıldan 5 yıla düşürülmüştür ancak, öğrenci olmak, hiçbir işte çalışmıyor olmak gibi şartlar yine de söz konusudur. SGK, eğer kişiler gerekli şartları karşılamıyor olduklarında durumu bildirmiyorlarsa, kişilerin maaşını sonlandırdığı gibi, daha önceden ödemiş olduğu maaşları da yeniden talep eder. Ölmüş olan ebeveyni, 5 yıldan daha çok, 10 yıldan daha az çalışmış olan kişi, yetim maaşının kesilmesi halinde tekrar bağlanması için, SGK’ya dilekçe ile başvuruda bulunmalıdır.

Ölüm Aylığının Yeniden Bağlanmasının Tespiti Neden Gereklidir?

Boşanmış olan bir kadın, boşanma muvazaalı olmadığında, eskiden, ebeveynleri nedeniyle alıyor olduğu aylığının tekrar bağlanması talebinde bulunabilir ve bu durumda aylık yeniden bağlanacaktır. Ancak, örneğin, kadın boşandığı halde ve eski eşi ile hiçbir bağlantısı kalmadığı halde, hala ikamet adresini değiştirmemişse, SGK bir araştırma yaptığında, kişilerin hala birlikte yaşadığını tespit ederek, yanlış ya da eksik bir araştırma nedeniyle, aylığı yeniden kesebilir, önceden ödemiş olduğu aylıkları yeniden talep edebilir. Böyle bir durumda, dava açılması gerekecektir. Bu doğrultuda açılan ölüm aylığının yeniden bağlanması tespit davası Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülür.

Ölüm Aylığı Hangi Durumlarda Yeniden Bağlanmaz?

Ölüm aylığının kesilmiş olması, SGK aylık bağlanması sonrasında bir dul maaşı denetimi ve bu denetimde, kişinin hala boşanmış olduğu kişiyle birlikte yaşamakta olduğunu tespit etmişse, aylıklar kesilir. Açılan davada;

  • Aylık bağlanması için muvaazalı boşanıldığı,
  • Eşlerin hala birlikte yaşadıkları,
  • İyi niyetin kötüye kullanımı,
  • Devletin bir kurumunu aldatmış olmak

Gibi durumlara rastlanırsa, söz konusu aylık tekrar bağlanmayacaktır ve kişi, daha önceden almış olduğu aylıkları yeniden ödemek durumunda kalacaktır.

Sosyal güvenlik kurumu son zamanlarda kuruma yapılan haklı veya haksız yapılan ihbarları değerlendirerek Boşanılan Eşle Eylemli Olarak Birlikte Yaşama tespiti halinde ödenen maaşlar kesildiği gibi ödenen tüm maaşlar geri istenmektedir

Sosyal Güvenlik Kurumunun yapıla ihbarları doğru değerlendirdiği gibi eksik inceleme ve araştırma neticesinde vatandaşlarımızın hak kaybına uğramasına sebep olmaktadır.

Bu sebeple haksız bir şekilde yapılan kesintinin tekrar bağlanması için dava açılması gerekmektedir.

ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ – EVLİLİĞİN SON BULMASI İLE KOCASINDAN DA AYLIK ALMAĞA HAK KAZANAN KİMSEYE BU AYLIKLARDAN FAZLA OLANININ ÖDENECEĞİ – KAZANILMIŞ HAKTAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ.

ÖZET: Evliliğin son bulması ile kocasından da aylık almağa hak kazanan kimseye bu aylıklardan fazla olanı ödeneceği hükmü yürürlükten kalkmamış olup, uygulanmaya devam etmiştir.

Hak sahibi kız çocuğu sıfatıyla hem eşten hem de ana/babadan gelir veya aylığın ikisi bir arada alınamayacak ve hak sahibi aksini talep etmediği sürece bu ölüm aylıklarından fazla olanı ödenecektir.

Kazanılmış haktan da söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeye dayalı olarak hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Makalede Ölüm Aylığının Yeniden Bağlanması Tespit Davası konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Ölüm Aylığının Yeniden Bağlanması Tespit Davası | Sıkça Sorulan Sorular

MAAŞ TESPİTİ VE ALACAK İSTEMİ – DAVACIYA BAĞLANAN YAŞLILIK AYLIĞINA İLİŞKİN OLARAK KURUMUN HESAPLAMA YÖNTEMİNE DAİR AYRINTILI DÖKÜM VE TÜM GELİR BAĞLAMA EVRAKLARININ GETİRTİLECEĞİ – ALINACAK BİLİRKİŞİ RAPORU SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Yapılacak iş, davacıya bağlanan yaşlılık aylığına ilişkin olarak Kurumun hesaplama yöntemine dair ayrıntılı döküm ve tüm gelir bağlama evraklarını getirtmek, davacının Kurum tarafından belirlenen basamak seyrinde bir hata bulunmadığını da dikkate alarak belirlenen aylık miktarında hata bulunup bulunmadığını, hata var ise hangi noktalarda hata bulunduğunu açıklayan, Kurum işlemlerini irdeleyen karşılaştırmalı ve ayrıntılı bilirkişi raporu almak ve sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

22 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri