Ölüm Aylığının Yeniden Bağlanması Tespit Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Kıdem Tazminatı  > Ölüm Aylığının Yeniden Bağlanması Tespit Davası

Ölüm Aylığının Yeniden Bağlanması Tespit Davası

Ölüm Aylığının Yeniden Bağlanması Tespit Davası

Ölüm Aylığının Yeniden Bağlanması Tespit Davası

Sosyal güvenlik kurumu son zamanlarda kuruma yapılan haklı veya haksız yapılan ihbarları değerlendirerek Boşanılan Eşle Eylemli Olarak Birlikte Yaşama tespiti halinde ödenen maaşlar kesildiği gibi ödenen tüm maaşlar geri istenmektedir

Sosyal Güvenlik Kurumunun yapıla ihbarları doğru değerlendirdiği gibi eksik inceleme ve araştırma neticesinde vatandaşlarımızın hak kaybına uğramasına sebep olmaktadır.

Bu sebeple haksız bir şekilde yapılan kesintinin tekrar bağlanması için dava açılması gerekmektedir.

ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ – EVLİLİĞİN SON BULMASI İLE KOCASINDAN DA AYLIK ALMAĞA HAK KAZANAN KİMSEYE BU AYLIKLARDAN FAZLA OLANININ ÖDENECEĞİ – KAZANILMIŞ HAKTAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ.

ÖZET: Evliliğin son bulması ile kocasından da aylık almağa hak kazanan kimseye bu aylıklardan fazla olanı ödeneceği hükmü yürürlükten kalkmamış olup, uygulanmaya devam etmiştir.

Hak sahibi kız çocuğu sıfatıyla hem eşten hem de ana/babadan gelir veya aylığın ikisi bir arada alınamayacak ve hak sahibi aksini talep etmediği sürece bu ölüm aylıklarından fazla olanı ödenecektir.

Kazanılmış haktan da söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeye dayalı olarak hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Ölüm Aylığının Yeniden Bağlanması Tespit Davası | Sıkça Sorulan Sorular

MAAŞ TESPİTİ VE ALACAK İSTEMİ - DAVACIYA BAĞLANAN YAŞLILIK AYLIĞINA İLİŞKİN OLARAK KURUMUN HESAPLAMA YÖNTEMİNE DAİR AYRINTILI DÖKÜM VE TÜM GELİR BAĞLAMA EVRAKLARININ GETİRTİLECEĞİ - ALINACAK BİLİRKİŞİ RAPORU SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Yapılacak iş, davacıya bağlanan yaşlılık aylığına ilişkin olarak Kurumun hesaplama yöntemine dair ayrıntılı döküm ve tüm gelir bağlama evraklarını getirtmek, davacının Kurum tarafından belirlenen basamak seyrinde bir hata bulunmadığını da dikkate alarak belirlenen aylık miktarında hata bulunup bulunmadığını, hata var ise hangi noktalarda hata bulunduğunu açıklayan, Kurum işlemlerini irdeleyen karşılaştırmalı ve ayrıntılı bilirkişi raporu almak ve sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

0 Yorum

Yorum Bırak