Ortaklığın Giderilmesi Davası Nerede Nasıl Açılır

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir

İzaleyi şüyu olarak adlandırılan davalardandır. Herhangi bir mal veya gayrimenkul üzerinde ortaklığı bulunan kişiler arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında açılan davadır. Örneğin; bir arsaya ortak olan 4 kişiden 2’si bunu satmak talep etmekte 2’si ise satmamak talep etmektedir.

Bu durumda satışın gerçekleştirilebilmesi için bütün ortakların onay vermesi gereklidir. Ancak uzlaşmaya varılamaması sebebi ile satış yapılmasını isteyen ortaklar, ortaklığın giderilmesi davası açar ve arsa mahkemece satılır. Sonrasında ise elde edilen gelir, paylarına göre ortaklara dağıtılır.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nerede Nasıl Açılır 1 - Ortaklığın Giderilmesi Davası Nerede Nasıl Açılır

Ortaklığın giderilmesi davasında satış mahkemece gerçekleştirilir. Böylece ortaklığın giderilmesi satış ile sağlanmış olmaktadır. Ortaklığın giderilmesi davası istekçe örneği ile makul bir istekçe yazılarak mahkemeye müracaat yapılır.

Ortaklığın giderilmesi davası vekalet ücreti davaya göre belirlenen tarife tutarında ödenecektir. Ortaklığın giderilmesi davasında harç mahkemeye göre ödenebilir.

Ortaklığın giderilmesi davası, herhangi bir gayrimenkul üzerinde ortak olarak bulunan kişilerin arasındaki sorune çözüm geliştirmeyi amaçlar. Davayı açan kişiler ve karşı olanlar, genelde gayrimenkulün mahkemece satılmasındansa kendi aralarında anlaşarak satılmasını tercih etmektedirler.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nerede Nasıl Açılır 2 - Ortaklığın Giderilmesi Davası Nerede Nasıl Açılır

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nerede Nasıl Açılır – Dilekçe Örneği

… SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                              :

TC KİMLİK NUMARASI              :

 ADRES                                               :

 VEKİLİ                                                 :

ADRES                                                  :

DAVALILAR                                      :

ADRESİ                                               :

KONU                                                   : Ortaklığın Giderilmesi İsteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                               :

1- Müvekkilimiz ………………………………… paydaşlığın devamı müvekkilimiz açısından çekilmez hale gelmiştir.

2- Taşınmazın taraflar arasında …………………………bulunmaktadır. (EK 2) Öte yandan binanın müvekkilimize ait olduğu konusunda tapuda şerh bulunmakta (EK 3) ve bu hususta tüm paydaşlar ittifak etmektedirler. (EK 4)

3- Taşınmazın mümkünse a………………………………… mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                    :

HUKUKİ DELİLLER                      :

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle ……………………………. satış yoluyla giderilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin taraflara payları oranında yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

 Davacı Vekili  Av.

 EKLER: