Parada Sahtecilik Suçu

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Parada Sahtecilik Suçu

Parada Sahtecilik Suçu

Parada Sahtecilik Suçu

Parada Sahtecilik Suçu

Parada sahtecilik Suçu (YÜR. TAR.: 01.06.2005)

MADDE 197 – (1) Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (AĞIR CEZA MAHK.)

(2) Sahte parayı bilerek kabul eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır. (ASLİYE CEZA MAHK.)

(3) Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (SULH CEZA MAHK.)

Yargıtay Kararı – Parada Sahtecilik Suçu

T.C. YARGITAY 8.Ceza Dairesi Esas: 2014/2201 Karar: 2014/4928 Karar Tarihi: 03.03.2014

PARADA SAHTECİLİK SUÇU – KESİNTİSİZ SUÇ – İDDİANAMENİN DÜZENLENMESİ İLE HUKUKİ KESİNTİNİN GERÇEKLEŞECEK OLMASI – SANIKLAR HAKKINDA PARADA SAHTECİLİK SUÇUNDAN DAVA AÇILIP AÇILMADIĞI – EKSİK İNCELEME – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Parada sahtecilik suçunun kesintisiz suçlardan olması ve iddianamenin düzenlenmesi ile hukuki kesintinin oluşması karşısında, sanıkların mükerrer cezalandırılmasının önlenmesi bakımından bahsi geçen olaya ilişkin sanıklar hakkında parada sahtecilik suçundan dava açılıp açılmadığı araştırılarak mümkün olduğunda davaların birleştirilmesi, aksi halde incelenerek dosya içerisine alınıp bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dosyaya konulduktan sonra tüm delillerin birlikte değerlendirilerek sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, eksik incelemeyle hükümler kurulması isabetsizdir. (5237 S. K. m. 197)

0 Yorum

Yorum Bırak