Raporlu İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi

ile ilgili diğer konu başlıkları ,raporlu işçinin işten çıkarılması, doğum raporlu iken işten çıkarılma, raporlu işçiyi işten çıkarma, ssk raporlu iken işten çıkarma, raporlu personeli işten çıkarma, raporlu iken işten çikarilan işçiler neler yapmali, hamile iken işten çıkarma, raporlu işçiyi işten çıkarma, raporlu personeli işten çıkarma, raporluyken işten çıkarma, raporlu işçinin işten çıkarılması, raporlu işçi işten çıkarılır mı, istirahatli işçinin işten çıkarılması, raporlu işçi işten çıkarılabilir mi, işçiyi işten çıkarma nedenleri, işçiyi tazminatsız işten çıkarma.

RAPORLU İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

A. Raporlu İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi, B. Raporlu iken İş akdinin Feshi C. Raporlu iken işten Çıkarılan işçinin hakları

4857 sayılı Kanun’un 25. maddesinin 2. bendindeki haller sebebiyle  iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız olarak fesih etme hakkına sahipken, diğer fesih işlemleriyle ilgili, İş Kanunu’nda, değişik buyurucu yükümlülükler ve yaptırımlar öngörülmüştür.

Yargıtay Kararı – Raporlu İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi

9.Hukuk Dairesi Esas:  2007/33533 Karar: 2008/5332 Karar Tarihi: 18.03.2008

İŞE İADE DAVASI – DAVACI İŞÇİNİN KIDEMİ VE FESİH NEDENİ – MAHKEMECE İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ DAVACININ ALTI AYLIK ÜCRETİ TUTARINDA BELİRLENMESİ GEREĞİ

ÖZET: Davacı işçinin kıdemine ve fesih nedenine göre mahkemece işe başlatmama tazminatının davacının altı aylık ücreti tutarında belirlenmesi gerekir.4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca, mahkemece feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işveren tarafından bir ay içinde işe başlatılmaz ise, işçiye ödenmek üzere en az 4, an çok 8 aylık ücreti tutarında tazminatın belirlenmesi gerekir. Dairemizin yerleşik uygulaması gereği, iş güvencesi niteliğindeki bu tazminat işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi olgular dikkate alınarak belirlenmelidir. Maddenin alt ve üst sınırları aşılamaz. Üst sınırın aşılmasının tek istisnası 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 31. maddesindeki sendikal nedenle yapılan fesihlerdir. Bu maddede sendikal neden halinde işe başlatmama tazminatının işçinin en az bir yıllık ücreti tutarında belirleneceği açıklanmıştır.

Dosya içeriğine göre somut uyuşmazlıkta davacı işçinin davalıya ait işyerinde 16 yıl çalıştığı, iş sözleşmesinin raporlu olduğu dönemde, istirahatını evinde geçirmemesi, bu konudaki genelge ve talimata aykırı davranması nedeni ile feshedildiği, işverence gerçekleştirilen feshin, raporlu işçinin evinde bulunması zorunluluğu olmaması, bu durumun insan haklarına aykırı olması nedeni ile geçerli nedene dayanmadığı anlaşıldığından feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi isabetlidir. Ancak davacı işçinin kıdemine ve fesih nedenine göre mahkemece işe başlatmama tazminatının davacının 4 aylık ücreti tutarında belirlenmesi doğru bulunmamıştır. Bu tazminatın davacının 6 aylık ücreti oranında belirlenmesinin dosya içeriğine uygun düşecektir.

YARGITAY KARARI : RAPORLU İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2011/6805 Karar: 2012/12051 Karar Tarihi: 01.06.2012

İŞE İADE DAVASI – FESHİNİN HAKLI SEBEBE DAYANIP DAYANMADIĞI – DAVACININ ALDIĞI SAĞLIK RAPORUNA UYGUN ÖZELLİKTE İŞ OLUP OLMADIĞI – DAVALI TANIĞININ SOYUT BEYANI DİKKATE ALINARAK HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Davalıya ait işyerinde davacının aldığı sağlık raporuna uygun özellikte iş olup olmadığı uzman bilirkişiler aracılığı ile gerektiğinde keşif yapılarak belirlendikten sonra alınacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken davalı tanığının soyut beyanı dikkate alınarak eksik inceleme ile hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirir.vRaporlu İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi. 

Ankara avukat